Разлика между версии на „Лекар по дентална медицина“

махам твърдения без източник
(махам твърдения без източник)
{{обработка|форматиране, препратки и привеждане в енциклопедичен стил}}
 
'''Лекар по дентална медицина''' ({{източник|преди 2007 г. '''стоматолог'''|2019|06|14}}) е дееспособно лице, което притежава образователно-квалификационната магистърска степен „Магистър по [[дентална медицина]] (стоматология)“ и има право да извършва дентално-медицински (медико-стоматологични) дейности.
 
Лекарите по дентална медицина провеждат изследвания, усъвършенстват или разработват теории и оперативни методи, поставят диагнози, консултират, прилагат и проследяват дентално лечение, осъществяват първична и специализирана дентална помощ.
 
В ежедневния език често се използва думата '''зъболекар''', тъй като той е специалист точно по състоянието и лечението на [[зъб]]ите. {{източник|След присъединяването на [[България]] към [[Европейския съюз]] стоматолозите официално се назовават '''лекари по дентална медицина''', за да се различават от [[медицина|медицинските]] специалисти в други страни с по-ниска квалификация.|2019|06|14}}
 
[[Студент]]ите по специалност „Дентална медицина“ изучават биологични и клинични дисциплини, както и следва да проведат [[Практически базирано професионално учене|практика]] от поне 1380 часа и да положат държавни изпити. Обучението е с ОКС Магистър и продължава 5 години и половина в редовна форма. Програмата се предлага в повечето медицински университети като МУ София, МУ Пловдив, МУ Варна.