Кредит: Разлика между версии

м
м (→‎Психология на кредитирането: Situational poverty is some event usually medical that pushes one into having more liabilities (bills) then income to cover them. It can lead to generational poverty but not necessarily. Both groups may end up buying expensive stuff. The reasons are usually varied. Situational poverty is a period wherein an individual falls below the poverty line because of a sudden event. Situational poverty can be caused by a range of factors, such as: a divorce, death of the)
За разлика от парите кредитът сам не може да действа като единица на сметката. Въпреки това много форми на кредит лесно може да действат като средство за размяна. Като такова различните форми на кредит са често парите и са включени в оценките за доставка.
 
Кредитите също така може да се търгуват на финансовия пазар. В чиста форма на кредита се подразбира суап пазар (SWAP; swɔp - разменам, правя замяна, сменям), където кредити основно се търгуват на пазара от кредитно застраховане. А кредитния суап представлява цената, на която двете страни разменят този риск – "продавач" под риск от неизпълнение на кредити в замяна на плащане търгува кредит, обикновено обозначен по базисни пунктове. Изкуствено сумата, която ще се отнася за защита на "купувача", плаща застрахователна премия, както и в случай на неизпълнение на основните инструменти (заем, облигации или други вземания), предоставя тези вземания за защита на продавача и получава от продавача кредит на номинална сума.
 
== Видове кредити ==