Разлика между версии на „Дамаскин“

м
* Демина, Е. И. Тихонравовский дамаскин. Болгарский памятник XVII в. Исследование и текст. Т. 1-3. С., 1968-1985.
* Илиевски, П. Хр. Крнински дамаскин. Скопје, 1972.
* Стоянов, М. Райковски дамаскин. – Родопски сборник., Т. III3, 1972, 225-307.
* Петканова, Д. Народното четиво през XVI-XVIII век. С., 1990.
* Мирчева, Елка. Недамаскинови слова в новобългарските дамаскини от XVII век. Велико Търново, 2001.
* Митринов, Г. Родопско книжовно наследство. Райковски дамаскин (ново пълно издание на текстовете в същинската част на сборника). С., 2005.
* Младенова, О., Велчева, Б. Ловешки дамаскин. Новобългарски паметник от XVII век. С., 2013
* Илиевски, П., Илиевска, К. Киевски Дамаскин. Скопје, 2015
{{Литература-мъниче}}
{{Литература-мъниче}}