Разлика между версии на „Самоковска епархия“

м ({{цитат уеб/книга/периодика}} премахване на език-икона= / lang-icon=)
* Ананий (споменава се в приписка от 16-17 в.)
* Висарион (споменава се в 1683 г.)
* [[Нектарий Самоковски|Нектарий]] (споменава се в 1703-4 и 1706 г.)<ref> Стојановић, Љ. Стари српски записи и натписи. T. 1-6, II изд. Београд, 1982-1988, №№ 5738-5740, 5747.</ref>
* Даниил (споменава се в 1712 г.)<ref>Стојановић, Љ. Стари српски родослови и летописи. Сремски Карловци, 1927, 110.</ref>
* Доситей (споменава се след 1712 г.)<ref>Стојановић, Стари српски родослови и летописи, 110.</ref>
* Висарион II (споменава се след 1715 г.)
* Кирил (споменава се в 1725 г.)
* Ефрем (споменава се в 1732<ref>Стојановић, Стари српски записи и натписи, № 5780</ref>; починал на 04.04.173? г.<ref>Стојановић, № 2549</ref>)
* [[Симеон Самоковски|Симеон]] (споменава се в 1734<ref>Стојановић, Стари српски записи и натписи, № 5775</ref>, обесен от турците в София на 21.08.1737 г.<ref>Стојановић, Стари српски записи и натписи, №№ 2709, 2712, 7735</ref>)
* Мелетий (споменава се в 1744 г. <ref>Б. Христова, Д. Караджова, Е. Узунова. Бележки на българските книжовници Х-XVIII век. Т.1-2. С., 2003-2004, № 375</ref>)
* Антим