Разлика между версии на „Шестнайсетична бройна система“

м
м (http(s) линк- в [] скоби)
</table>
 
За да не се обърква представянето на символите в различните бройни системи се използват няколко установени практики. Една от тях е при изписването на знаците да се слага долен индекс, който показва основата на бройната система. Например 119<sub>10</sub> в [[Десетична бройна система|десетична]] и е равно на 77<sub>16</sub> в шестнайсетична. Други предпочитат индекса да е текстов: 119<sub>decimal</sub> или 119<sub>d</sub> – десетична, 77<sub>hex</sub> или 77<sub>h</sub> – шестнайсетична. Изписването на отрицателни числа става по същият начин както и в десетична бройна система с „-“.
 
При разработката на софтуер се използват различни методи за представянето на шестнайсетичните символи:
* В [[URI]]s (както и в [[URL]]s), низ от символи написан като шестнайсетична двойка се изписва с „%“: <code><nowiki>http://www.example.com/name%20with%20spaces</nowiki></code>, където %20 е празното място между знаците (стойности 20<sub>16</sub> и 32<sub>10</sub>).
* В [[XML]] и [[XHTML]] знаците могат да бъдат изразени с аритметични кодове като „&#xcode“, където „code“ e 1 – 6 цифрено шестнайсетично число добавено към символ от [[Уникод|Unicode]]. Вследствие &#x007А е еквивалент на „z“([[Уникод|Unicode]] стойност 007А, десетична 122)
* Цветовата гама в [[HTML]], [[CSS]] и [[X Window System]] могат да бъдат изразени с шест цифреншестцифрен шестнайсетичен код (по две за червено, зелено и синьо, съответно подредени в този ред), предхождан с #: бялото се възпроизвежда с #FFFFFF. В [CSS] това може да се представи и с 3 знака #FFF (бяло)
* В програмните езици като [[C++]], [[C Sharp|C#]], [[Java]], [[JavaScript]], [[Python]] и Windows PowerShell се пише 0x пред шестнайсетичното число: 0xA12. Символи или символни [[низ]]ове могат да се представят с \x последвани от два шестнайсетични символа: \x1B.а
* Други езици като [[Паскал (език)|Pascal]], [[Delphi]], някои версии на [[BASIC]] (Commodore), GML и [[Forth]] използват $ като префикс: $ 5A3.ac
* В [[Уникод|Unicode]] стандарт символна стойност се представя с "U +", следвана от шестнайсетична стойност: U +03B1 – гръцката буква [[Алфа (буква)|алфа]] (α).