Емануил Васкидович: Разлика между версии

м (Премахване на Категория:Мелничани; Добавяне на Категория:Родени в Мелник, ползвайки HotCat)
* ''Славеноболгарское детоводство за малките деца...'' Част 1 – 6. Собрано от различни списатели и сочинено на шест части за шест ученичнии чини, первом преведено от елиногреческаго диалекта на славяновболгарскаго и издано от Неофита архимандрита Хилендарца, родом же котлянца и Емануила Васкидовича, елиногреческаго Свищовскскаго училища учител. В Крагуевце, у Княжеско-сербской типографии, 1835.
* Παιδαγωγικὴ γραμματικὴ πρακτικὴ τῆς παλαιᾶς Ἑλληνικῆς γλώσσης ἐρανισθεῖσα μεν ἐκ πολλῶν κατὰ τε τὸ εὐσύνοπτον καὶ εὔληπτον ὑπὸ Ἐμμανοήλου Βασκίδου, τοῦ ἐκ τῆς κατὰ τὴν Μακεδονίαν πόλεως Μελενίκου. Εἰς χρῆσιν τῶν ἐν Σιστοβίῳ αὐτοῦ μαθητῶν. Τὰ νῦν δε τύποις ἐκδοθεῖσα φιλοτίμῳ καταβολῇ τοῦ κ. Ἀθανασάκη Ξενοκράτη. Ἐπιστασίᾳ δε τοῦ μαθητοῦ αὺτοῦ Κωστάκη Θεοδώρου. Ἐν Στεφανουπόλει, Ἐν τῷ τυπογραφείῳ τοῦ Ἰωάννου Gött, 1837.
* [http://strumski.com/biblioteka/?id=1964 Наръчна книжка сочинена от Емманоила Васкидобича за българските деца и девици. Белград. В Правителственната книгопечатница.1847.]
* [http://strumski.com/biblioteka/?id=2205 "Еманоил Васкидо – Кнезу Александру Карађорђевићу (8 август 1845 г.)"], публикувано в "Грађа за историју бугарског народа из архива Србије; књига I (1820-1856)", Београд, 1987 година
* [http://strumski.com/biblioteka/?id=1274 ''Детинско прибавление или Различни нравствени поучения и нравоучителни истории''. Собрано от Емануила Васкидовича, учителя Плевенскаго училище. С изждивлением токмо от Плевен. Цариград: Типография Ц. вестника, 1852.]
* Буквар за първоначалните ученици, съчинен от Емануила Васкидовича и Георгия М. Владикина, учители училища светаго Преображения. Напечатан же с иждивение Народнаго читалища в Свищов, Новий Сад: Книгопечатня др. Дан. Медаковича, 1857.
Анонимен потребител