Разлика между версии на „Биохимия“

основна преработка и допълване от В за А
(основна преработка и допълване от В за А)
(основна преработка и допълване от В за А)
[[Файл:Schematic relationship between biochemistry, genetics and molecular biology.svg|мини|250px|Връзка между биохимията, [[генетика]]та и [[молекулярна биология|молекулярната биология]]]]
 
В биохимията се използват специфични изследователски техники и методи, присъщи единствениединствено за нея, но същокакто и идеи, техники, и методи, специфични за други области на познаниетознанието, като генетика[[биофизика]], молекулярна биология[[генетика]] и [[биофизикамолекулярна биология]]. Трудно може да се постави разделителна линия между тези науки, особено в контекста на използванитеизследователските техники и способиметоди. В днешно време, термините[[термин]]ите ''молекулярна биология'' и ''биохимия'' са до голяма степен взаимозаменяеми. Схемата ввдясно дясно дава едно интерпретиране наинтерпретира отношенията на частните биологични науки, изучаващикоито изучават живота на субклетъчно равнище.:
* ''Биохимията'' е наука за състава, строежа и функциите на [[биомолекула|биомолекулите]] – основните химични компоненти, в жизнените процеси на живите организми;
* ''Биохимията'' е наука, изучаваща химичните компоненти участващи в жизнените процеси на живите организми. Биохимията е основно фокусирана върху ролята, функцията и структурата на биомолекулите.
* ''Генетиката'' изучавае наука свойстватаза [[наследственост]]та и [[изменчивост]]та на организмите, катокоято акцентирасе фокусира върху физическите носители на тези свойства – [[ген]]ите. Генетиката изучава тяхната структура, функции и процесите, в които участват.;
* ''Молекулярната биология'' изучава реализацията на генетичната информация, посредствомкоято се осъществята чрез преноса на данни при процесите на [[репликация]], [[Транскрипция (биология)|транскрипция]] и [[транслация (биология)|транслация]] (Централна централна [[догма]] на [[молекулярна биология|молекулярната биология),]]. катоТя се фокусира не само върху механизма и ролята на отделните компоненти в него, но и начините за регулация, в това числовключително и с [[лечение|терапевтична]] цел.
<br><br>