Разлика между версии на „Разширение на Вселената“

→‎История: ред., без повторения
(редактиране1)
(→‎История: ред., без повторения)
 
 
Докато [[специалната теория на относителността]] забраняване напозволява физическите обектитеобекти да се движат по-бързо от светлината по отношение на локална отправна система, където пространство-времето може да се счита за [[Геометрия на Минковски|плоско и непроменливо]], тя не важи за ситуации, при коитометрическото кривинатаразширение на пространство-времето или еволюцията на времето е от значение. Тези ситуациипространството се разглеждатнаблюдават в [[общата теория на относителността]], която позволява разстоянието между два далечни обекта да се увеличава по-бързо от скоростта на светлината, макар определението за разстояние да е по-различните от това, което обикновено се използва за инерционна отправна система. Това може да се види при наблюдение на далечнидалчени галактики, намиращи се отвъди [[обем на Хъбъл|радиуса на Хъбълквазари]] (приблизително 14,7 милиардаотдалечаващи [[светлиннисъс години]]).с Такивапривидна галактики се отдалечават от Земята по-бързо от скоростта на светлината. Светлината, излъчена днес от галактики отвъд космологичния хоризонт на събитията (на около 16 милиарда светлинни години), никога няма да достигне Земята, макар все още да е възможно да видим светлината от тези галактикискорост, която енеколкократно билая излъчена в миналотонадхвърля. Поради високатаТова скоростозначава наче разширениеслед същовреме есветлина възможно разстояниетоот междутях дваще обектапрестане да бъдедостига по-голямодо отнас стойността,и изчисленате чрезще умножаванеса наотвъд скоросттаастрономическия на светлината по възрастта на Вселенатахоризонт. Такива подробности са чест източник на объркване сред любителите и дори професионалните физици.<ref name="astro-ph/0310808">Tamara M. Davis and Charles H. Lineweaver, ''Expanding Confusion: common misconceptions of cosmological horizons and the superluminal expansion of the universe''. [https://arxiv.org/abs/astro-ph/0310808 astro-ph/0310808]</ref> Поради неинтуитивното естество на предмета и невнимателния подбор на думи, някои описания на метричното разширение на пространството и погрешните схващания, до които такива описания могат да доведат, са продължаващ предмет на обсъждане в сферата на образованието и в комуникацията на научните среди.<ref name=Whiting>{{cite journal |title= The Expansion of Space: Free Particle Motion and the Cosmological Redshift |arxiv=astro-ph/0404095 |date=2004 |journal= The Observatory|volume=124 |pages=174 |author= Alan B. Whiting |bibcode = 2004Obs...124..174W }}</ref><ref name=Hogg>{{cite journal |title=The kinematic origin of the cosmological redshift |author=EF Bunn & DW Hogg |arxiv=0808.1081 |journal= American Journal of Physics|year=2009|bibcode = 2009AmJPh..77..688B |doi = 10.1119/1.3129103 |volume=77 |issue=8 |pages=688 – 694}}</ref><ref name=Baryshev>{{cite journal |title=Expanding Space: The Root of Conceptual Problems of the Cosmological Physics |author=Yu. V. Baryshev |arxiv=0810.0153 |journal=Practical Cosmology |volume=2 |pages=20 – 30 |date=2008|bibcode = 2008pc2..conf...20B }}</ref><ref name=Peacock>{{cite journal |eprint=0809.4573 |journal= |title=A diatribe on expanding space |author=JA Peacock |date=2008|class= astro-ph}}</ref>
 
== Източници ==
Анонимен потребител