Числен анализ: Разлика между версии

м
редакция без резюме
Редакция без резюме
мРедакция без резюме
{{без източници}}
'''Численият анализ''' (или '''числени методи''') е дял на [[математика]]та, насочен към създаването на [[Алгоритъм|алгоритми]] за решаването на [[Непрекъснатост|недискретни]] задачи чрез използването на числена [[апроксимация]], за разлика от по-общите [[символни изчисления]]. Сред подобластите на числения анализ са намирането на приблизителни решения на [[Алгебрично уравнение|алгебрични]] и [[Диференциално уравнение|диференциални уравнения]] и системи от тях, [[интерполация]]та, [[апроксимация]]та, [[екстраполация]]та, численото [[диференциране]] и [[Интеграл|интегриране]], апроксимацията при задачи със [[Собствена стойност|собствени стойности]] и други.
 
Численият анализ намира широко практическо приложение в различни области на [[наука]]та и [[техника]]та. Първоначално възникнал във връзка с решаването на задачи от областта на [[физика]]та, днес методи на числения анализ намират приложение и в много други сфери – [[Математическа оптимизация|оптимизация]]та при формирането на портфейли от финансови активи, [[Числена линейна алгебра|числената линейна алгебра]] при анализа на данни, [[Стохастично диференциално уравнение|стохастичните диференциални уравнения]] и [[Марковска_верига|веригите на Марков]] при симулирането на живи клетки в биологията.