Разлика между версии на „Платон“

(→‎Произведения: спорните)
== Библиография ==
=== От Платон ===
* Платон: Закони, С., ИК СОНМ, 2006
* Платон: Апология, Критон, Евтифрон, Малкият Хипий, Ион, Големият Хипий, Алкивиад, Хармид, Лахет, Лизис, Протагор – в „Диалози“, т. 1, С, 1979
* Платон: Менон, Горгий, Кратил, Пирът, Федон, Федър – в „Диалози“, т. 2, С, 1982
* Платон: Държавата – в „Диалози“, т. 3, С, 1988
* Платон: Парменид, Софистът, Теетет, ТимейДържавникът, Филеб, Тимей, Критий в „Диалози“, т. 4, С., 1990
* Платон: Закони, С., ИК СОНМ, 2006
* Платон: Пир, С., ИК Изток-Запад, 2015
* [https://www.amazon.com/Plato-Complete-Works-31-Books-ebook/dp/B016R8AZNK/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1484635092&sr=8-3&keywords=Plato Plato: The Complete Works (31 Books)]
* Ц. Бояджиев, „Неписаното учение“ на Платон, С, 1984.
* Лосев, А. Ф.: Бытие, имя, космос, Очерки античного символизма и мифологии, М, 1993
* Лосев, А. Ф.: „История античной эстетики. СОФИСТЫСофистЫ. СОКРАТСократ. ПЛАТОН“Платон“, том II М.: „Искусство“, 1969
* Лури, Г. „Въведение в речника на Платон“, С. ИК на НБУ, 2012
 
Анонимен потребител