Разлика между версии на „Пирамида на потребностите на Маслоу“

Премахната редакция 9630976 на 77ip.70ip.102ip.183 (б.)
(Премахната редакция 9630976 на 77ip.70ip.102ip.183 (б.))
Етикет: Връщане
 
Тази система е представена за първи път в статията му от 1943 година "Теория на човешката мотивация"<ref name="multiple">A.H. Maslow, ''[http://psychclassics.yorku.ca/Maslow/motivation.htm A Theory of Human Motivation]'', Psychological Review 50(4) (1943):370-96.</ref> и по-късно е публикувана и разширена в книгата "Toward a Psychology of Being".
 
== Основите на теорията ==
Теорията на потребностите предполага, че универсалните потребности са общи за всички хора и ги мотивират. Тези нужди могат да бъдат изразени по различни начини, в зависимост от конкретната културна ситуация.
 
Самият Маслоу разделя потребностите така:
# Престижни: самоуважение, уважение от страна на другите, признание, постигане на успех и висока оценка, развитие в работата.
# Духовни: познание, себереализиране.
 
Ако потребностите от по-ниско ниво не са удовлетворени, човек не може да премине към потребностите от по-високо ниво. Например ако физиологичните му нужди от храна и вода не са удовлетворени, човек не може да премине към потребност от по-високо ниво, например – тази от сигурност.
 
== Вижте също ==