Разлика между версии на „Уикипедия:Политика и правила“

актуализация на уводната част
(актуализация на уводната част)
<div style="float:right; margin-left: .5em">__TOC__</div>
 
Уикипедия е свободен проект, в който всеки може да участва. Въпреки това, [[Уикипедия:Какво не е Уикипедия#Уикипедия не е анархия|Уикипедия не е анархия]]. Макар проектът да има сравнително малко на брой и прости правила, те – както също и принципният „дух“ на проектите на Фондация „Уикимедия“ – '''''трябва да бъдат съблюдавани''''' от всички желаещи да се включат в създаването на енциклопедията.
'''Политиките и правилата на Уикипедия''' се създават от уикипедианската общност, с цел описване най-добрите практики, изясняване на принципите и разрешаване на конфликти, за да може да се улесни целта за създаване на безплатна и надеждна енциклопедия. Не е обходимо да ги прочетете всичките преди да започнете да редктирате. [[У:5|Петте стълба]] е известно обобщение на най-подходящите принципи и затова ние ви препоръчваме първо да се запознаете с него.
 
Най-фундаменталните принципи, обобщени като „[[Уикипедия:Петте стълба|Петте стълба на Уикипедия]]“, са заложени още в самото ѝ начало. Тъй като те определят същността на проекта, оспорването им е практически безпредметно – несъгласните с тях по-скоро би трябвало да потърсят друг подходящ за себе си проект, извън проектите на Фондацията, или дори да създадат свой собствен.
Въпреки че Уикипедия обикновено не използва строги правила, страниците за нейните политики и принципи описват нейните насоки и най-добре установени практики. Те се спазват от всички потребители. Политиките и насоките трябва винаги да се прилагат с помощта на здрав разум.
 
Съществуват също малко на брой по-конкретно формулирани политики, касаещи ключови процеси – като например самата процедура по приемане на подобни решения. Те са формулирани на по-късен етап от постепенно сформиращата се [[Уикипедия:Уикипедианци|общност на редакторите]] – под формата на „[[Уикипедия:Решения за политиката|политически решения]]“. Този тип решения биват приемани чрез гласувания по [[Уикипедия:Правила за гласуване|строго определени правила]]. По подобен начин се взимат и решения за предоставяне на разширени правомощия на определени редактори, например на [[Уикипедия:Администратори|администратори]] (даващи възможност за [[Уикипедия:Политика за блокиране|блокиране на потребители]]) и на [[Уикипедия:Бюрократи|бюрократи]].
Това е страници за политиките на специфичните стандарти на общността, във връзка с организацията, жизнения ѝ цикъл, поддържането и спазването на политиките, насоките и свързаните им страници.
 
Същинската, „оперативна“, дейност на редакторите – създаването на свободната енциклопедия Уикипедия – е значително по-освободена от стриктни правила отвъд фундаменталните пет стълба. Всъщност, петият от тези стълбове директно казва „[[Уикипедия:Игнорирайте всички правила|игнорирайте всички правила!]]“. Смисълът на този призив обаче трябва да бъде правилно разбран: свободата и [[Уикипедия:Бъдете смели|насърчаването на смелостта]] целят да спестят на редакторите бремето на [[Уикипедия:Какво не е Уикипедия#Уикипедия не е бюрокрация|излишни бюрократични правила и процедури]], но '''''само, докато бъдат съблюдавани основополагащите принципи на проекта'''''.
 
Казано с други думи, в Уикипедия е важно редакторите да намерят правилния баланс между свободата и нуждата от ефективна организация на работата, тъй като пълната липса на правила неминуемо би довела до хаос и упадък. Поради тази причина, Уикипедия насърчава активното, конструктивно общуване между редакторите, основано на [[Уикипедия:Прилагайте презумпцията за добронамереност|презумпцията за добронамереност]], и насочено към търсене на [[Уикипедия:Консенсус|консенсус]], при спазване на [[Уикипедия:Уикиетикет|подходящ етикет]] и поддържане на атмосфера на [[Уикипедия:Цивилизованост|цивилизованост]] и [[Уикипедия:Никакви лични нападки|уважение към останалите редактори]].
 
Този процес на непрекъсната дискусия в общността с времето поражда по естествен път [[Уикипедия:Решения|определени правила]], касаещи оперативната работа по създаване на енциклопедията. За разлика от политическите решения, и още повече от фундаменталните пет стълба, тези правила са по-скоро динамични и може да търпят постоянно развитие, вследствие на промените в самата общност на редакторите, включително в резултат на постепенно натрупвания опит. Независимо от това, поне докато не бъдат реално променени чрез постигане на нов консенсус в нови дискусии, те също следва да бъдат спазвани от редакторите, а системното им, особено очевидно умишлено неспазване може да бъде разглеждано като [[Уикипедия:Вандализъм|разрушително поведение]].
 
== Основни правила ==