Уикипедия:Политика и правила: Разлика между версии

{{основна|Уикипедия:Решения}}
 
Същинската дейност на редакторите в Уикипедия – създаването на свободната енциклопедия Уикипедия – е значително по-освободена от стриктнистроги правила. Петият стълб на Уикипедия дори директно казва „[[Уикипедия:Игнорирайте всички правила|игнорирайте всички правила!]]“. Смисълът на този призив обаче трябва да бъде правилно разбран правилно: свободата и [[Уикипедия:Бъдете смели|насърчаването на смелостта]] целят единствено да спестят на редакторите бремето на [[Уикипедия:Какво не е Уикипедия#Уикипедия не е бюрокрация|излишни бюрократични правила и процедури]]., Основополагащитебез правилаобаче ида принципивлизат нев могатконфликт дас бъдатосновополагащите игнорираниправила и принципи на проекта. С други думи, важно е редакторите трябва да намираттърсят правилния баланс между свободата и ефективността, – тъйпрекалените катоправила пълната липсавредят на правилаработата, но пълната им липса неминуемо би довела до безпорядък.
 
Затова Уикипедия насърчава активното, конструктивно общуване между редакторите, основано на [[Уикипедия:Прилагайте презумпцията за добронамереност|презумпцията за добронамереност]], и насочено към търсене на [[Уикипедия:Консенсус|консенсус]], приот спазванесвоя страна базиран на [[Здрав разум|здравия разум]]. Задължително в това общуване е спазването на [[Уикипедия:Уикиетикет|подходящ етикететикета]] и поддържанеподдържането на атмосфера на [[Уикипедия:Цивилизованост|цивилизованост]] и [[Уикипедия:Никакви лични нападки|уважение към останалите редактори]]. По този начин, с времето по естествен път се формират [[Уикипедия:Решения|определени правила]], касаещи ежедневната работа в енциклопедията. За разлика от генералните „политически“ решения – и още повече от фундаменталните пет стълба – тези правила по-скоро търпят постоянно развитие, вследствие на промените в самата общностобщността, включително натрупвания опит.
 
Макар и приемани с опростена, значително по-малко формализирана процедура, поне докато в нови дискусии не бъде установено, че консенсусът в общността относно тях се е променил, тези правила също следва да бъдат спазвани от редакторите. Системното им, особено пък очевидно умишлено неспазване може да бъде разглеждано като [[Уикипедия:Вандализъм|разрушително поведение]].
 
== Допълнителна информация ==