Разлика между версии на „Джизакска област“

Главните реки в областта са Санзар и Зааминсу, спускащи се от [[Туркестански хребет|Туркестанския хребет]], като водите им почти на 100% се използват за напояване на земите в [[Гладна степ|Гладната степ]], заети от памукови насаждения. Изградени са множество напоителни канали и голямото Джизакско водохранилище. В северната част на областта се простира източният участък големия солончак Айдаркул, падината на който през пролетта се пълни с вода, а през останалото време от годината е сух.<ref name="bse"/>
 
Почвите са предимно светлосиви и гипсоносни, а в напояваните райони – ливадни. Растителността е представена от сухолюбиви храсти (джузгун, астрагал и др.) ефемери и ефемероиди (острица, метличина и др.) и житни треви. В планинските части се срещат малки горички от арча (средноазиатски вид хвойна).<ref name="bse"/>
 
== Население ==