Разлика между версии на „Адвокат“

м
Редактиране на първа част на страницата.
м (Редакция инфобокс: допълване съгласно закона, стилизация, връзки)
м (Редактиране на първа част на страницата.)
 
{{обработка|енциклопедизиране, препратки, източници, правопис; цитиране, съгласно Закона за нормативните актове}}
{{без източници}}
{{Inforbox професия
| наименование = Адвокат
}}
 
'''Адвокатът''' е [[юрист]], който е оправомощен от [[Закон|закона]] да предоставя правна помощ, съдействие, [[Процесуално представителство на Република България пред Европейския съд по правата на човека|процесуално представителство]] и съдебна защита в полза на различни лица, групи и организационниили структуриорганизации.<ref>[http://rechnik.info/адвокат rechnik.info]</ref>
 
Адвокатите представляват своите клиенти в [[Съд (право)|съда]], [[Прокуратура на България|прокуратурата]], органите на досъдебното производство, административните органи<ref>Член 29 от Закона за адвокатурата</ref>, учрежденията или при спорни ситуации; осъществяват консултиране на различни правни [[Казус|казуси]], от всички сфери на [[Право|правото]]. Адвокатите в [[България]] са организирани в [[Адвокатура|адвокатски]] колегии.
Адвокатите представляват клиентите си в [[Съд (право)|съда]], прокуратурата, учреждения и при спорни ситуации; осъществяват консултиране на различни сделки и казуси. Адвокатите в България са организирани в [[Адвокатура|адвокатски]] колегии. Адвокатската професия е свободна и независима, а адвокатските книжа, досиета, електронни документи, компютърна техника и други носители на информация са неприкосновени и не подлежат на преглеждане, копиране, проверка и изземване. Това гарантира неприкосновеността и сигурността на тайните на клиента от каквито и да били злоупотреби и посегателства от страна на трети лица.
 
Адвокатската професия е [[Свободна професия|свободна]]<ref>"Лица, упражняващи свободна професия" - § 1, т. 29 от Допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица</ref> и независима, а разговорите с адвокат, адвокатските книжа, досиета, електронни документи, компютърна техника и други носители на информация, са неприкосновени и не подлежат на преглеждане, копиране, проверка и изземване<ref>Член 33 от Закона за адвокатурата</ref>. Това гарантира неприкосновеността и сигурността на [[Клиентска тайна|клиентската тайна]], за да се осигури и гарантира [[Стабилитет на съдебния акт|стабилно]] [[Процесуално представителство на Република България пред Европейския съд по правата на човека|процесуално представителство]], в рамките на състезателен [[съдебен процес]].
 
{{обработка|енциклопедизиране, препратки, източници, правопис; цитиране, съгласно Закона за нормативните актове}}
{{без източници}}
== Адвокатската професия ==
Адвокатската професия е израз на конституционно и законно гарантираното право на защита и правна помощ на всички граждани и организации.