Разлика между версии на „Русенска епархия“

* Теоклит (споменат през май 1829 г.)<ref>Γερμανός, σ. 174</ref>
* Неофит (ръкоположен на 21.10.1832,<ref>[[Иван Снегаров|Снегаров, Ив.]] Търновски митрополити в турско време. – Списание на Българската академия на науките, 52, 1935, 207</ref> починал в 1840<ref>Γερμανός, σ. 174</ref> г.)
* [[Кирил Червенски|Кирил]] (избран през май 1840, отзован през 1842 г.)<ref>Γερμανός, σ. 174</ref>
* [[Синесий Родоски|Синесий]] (избран през октомври 1842, преместен на 15 април 1865 г.,<ref>Γερμανός, σ. 174 – 175</ref> като родоски<ref>{{cite book |title= Εκκλησιαστικά η Εκκλησιαστικόν δελτίον |last= Καλλίφρονος|first= Β.Δ|authorlink= |coauthors= |year= 1867|publisher= Ανατολικού Αστέρος|location= Κωνσταντινούπολις |isbn= |pages=239 |url= http://books.google.bg/books?id=ezxTAAAAYAAJ&printsec=frontcover&hl=bg#v=onepage&q&f=false |accessdate=7 септември 2014 |lang= el}}</ref>
* [[Паисий Скопски|Паисий]] (избран на 01.05.1865, преместен на 11.03.1868 г.)<ref>Γερμανός, σ. 175</ref>