Разлика между версии на „Чуката (рид)“

м
редакция без резюме
м (унифициране на раздел Вижте още към Вижте също)
м
Ридът се простира от северозапад на югоизток на около 35 км, а ширината му достига до 10 км. Разположен е между долините на реките [[Харманлийска река|Харманлийска]] на север, която го отделя от [[Хасковска хълмиста област|Хасковската хълмиста област]] и [[Перперек (река)|Перперек]] (ляв приток на [[Арда]]) на югозапад. На северозапад, чрез седловината Китката (735 м) се свързва с ридовете [[Драгойна]] и [[Мечковец]] на [[Източните Родопи]] и [[Переликско-Преспански дял|Переликско-Преспанския дял]] на [[Западните Родопи]], а на югоизток, ниска седловина (475 м), в изворната област на река [[Бързей (река)|Бързей]] (десен приток на [[Харманлийска река]]) го свързва с рида [[Гората]].<ref name="грб"/>
 
На северозапад билото му се издига на 700 – 800 м, а на югоизток постепенно се понижава до 500 м. Най-високата му точка връх '''Кованлъка''' (870,9 м) се намира в най-северозападната му част, на около 1 км северозападно от село [[Комунига]]. Склоновете му са опороени и слабо залесени. Изграден е от старотерциерни [[Седиментни скали|седименти]] и вулканити – [[Пясъчник|пясъчници]], [[варовици]], [[Конгломерат (геология)|конгломерати]], андезити[[андезит]]и, риолити[[риолит]]и, [[Вулканичен туф|туфи]] и туфити. Има находища на оловно-цинкови руди, които са без промишлено значение. Слабо развито селско стопанство (главно тютюнопроизводство) и дърводобив.<ref name="грб"/>
 
По билото и склоновете на рида са разположени множество села, най-голямото от които е общинският център село [[Черноочене]].<ref name="грб"/>