Разлика между версии на „Спиритизъм“

м
{{обработка|привеждане в енциклопедичен вид}}
'''Спиритизмът''' е течение (тясно свързано със [[спиритуализъм (религия)|спиритуализмаспиритуалистична]]) доктрина, чиято главна идея е контактуването с [[душа|душите]] на умрелите с помощта на [[медиум]]. Макар между спиритуализма и Спиритизмаспиритизма да има много прилики, те се различават в някои фундаментални аспекти, особено в целта за постигане на духовно съвършенство и по начина, по които последователите на двете практикуват вярата си.
 
Спиритизмът проповядва превъплъщението или [[прераждане]]то на човека след смъртта му. Това според него обяснява моралните и интелектуални различия между хората. Той дава насока за усъвършенствуване чрез даване на възможност за постигане на морално и интелектуално съвършенство чрез поправка на грешките и натрупване на знания във всеки следващ живот. Спиритизмът не приема прераждането на хората в животни, защото това би било регресивно и би противоречало на целта. За разлика от спиритуализма, който е [[религия]], спиритизмът е по-скоро философия (свързвана с идеята за [[теистична еволюция]]) или начин на живот. При него няма свещеници или проповедници и привържениците му не извършват религиозни ритуали. Те също така не наричат църкви местата, на които се събират, а центрове, дружества или асоциации. Дейността им се състои основно в изучаването на Доктринатадоктрината на спиритизма, прилагането на на спиритически методи за лечение (пасове) и благотворителност.
 
При спиритическите сеанси се използват медиуми, като едни от най-популпярните методи за контакт с духовете са чрез психографиране„психографиране“ (автоматично писане), психофония„психофония“ (ясночуване<!-- какво е това? -->), инкорпориране„инкорпориране“ (ченълинг <!-- какво е това? -->) и други видове медиумизъмдействия на медиуми.
 
По света има много хора назоваващи себе си „спиритуалисти“, „медиуми“ или „контактьори“, които според някои хора са просто [[шарлатан]]и.