Разлика между версии на „Естествени спътници на Юпитер“

м
без   интервал
м (без   интервал)
! rowspan="1"| Група на Темисто
|-
| [[Леда (спътник)|Леда]] || align="center"| 20 ||align="right"| 1,1E+16 ||align="right"| 11  097 245 ||align="right"| 238,824159 ||align="right"| 27,210° ||align="right"| 0,1854
! rowspan="5"| [[Група на Хималия (спътници)|Група на Хималия]]
|-
| [[Хималия (спътник)|Хималия]] || align="center"| 170 ||align="right"| 6,7E+18 ||align="right"| 11  432 435 ||align="right"| 249,726305 ||align="right"| 29,590° ||align="right"| 0,1443
|-
| [[Лизитея (спътник)|Лизитея]] || align="center"| 36 ||align="right"| 6,3E+16 ||align="right"| 11  653 225 ||align="right"| 256,995413 ||align="right"| 25,771° ||align="right"| 0,1132
|-
| [[Елара (спътник)|Елара]] || align="center"| 86 ||align="right"| 8,7E+17 ||align="right"| 11  683 115 ||align="right"| 257,984888 ||align="right"| 30,663° ||align="right"| 0,1723
|-
| [[S/2000 J 11]] ||align="center"| 4 ||align="right"| 9,0E+13 ||align="right"| 12  570 575 ||align="right"| 287,931046 ||align="right"| 26,169° ||align="right"| 0,2058
|-
| [[Карпо (спътник)|Карпо]] || align="center"| 3 ||align="right"| 4,5E+13 ||align="right"| 17  144 875 ||align="right"| 458,624818 ||align="right"| 55,098° ||align="right"| 0,2736
! rowspan="1"| ?
|-
| [[S/2003 J 12]] ||align="center"| 1 ||align="right"| 1,5E+12 ||align="right"| 17  739 540 ||align="right"| 482,691255 ||align="right"| 134,861° ||align="right"| 0,4449
! rowspan="1"| ?
|-
| [[Евпория (спътник)|Евпория]] || align="center"| 2 ||align="right"| 1,5E+13 ||align="right"| 19  088 435 ||align="right"| 538,779839 ||align="right"| 131,854° ||align="right"| 0,0960
! rowspan="3"| [[Група на Ананке (спътници)|Група на Ананке]]?
|-
| [[S/2003 J 3]] ||align="center"| 2 ||align="right"| 1,5E+13 ||align="right"| 19  621 780 ||align="right"| 561,517739 ||align="right"| 111,592° ||align="right"| 0,2507
|-
| [[S/2003 J 18]] ||align="center"| 2 ||align="right"| 1,5E+13 ||align="right"| 19  812 575 ||align="right"| 569,728015 ||align="right"| 98,461° ||align="right"| 0,1570
|-
| [[Телксиноя (спътник)|Телксиноя]] || align="center"| 2 ||align="right"| 1,5E+13 ||align="right"| 20  453 755 ||align="right"| 597,606695 ||align="right"| 102,844° ||align="right"| 0,2685
! rowspan="1" | Група на Ананке?
|-
| [[Юанти (спътник)|Юанти]] || align="center"| 3 ||align="right"| 4,5E+13 ||align="right"| 20  464 855 ||align="right"| 598,093368 ||align="right"| 123,649° ||align="right"| 0,2000
! rowspan="1"| Група на Ананке
|-
| [[Хелика (спътник)|Хелика]] || align="center"| 4 ||align="right"| 9,0E+13 ||align="right"| 20  540 265 ||align="right"| 601,401918 ||align="right"| 120,908° ||align="right"| 0,1375
! rowspan="2"| Група на Ананке?
|-
| [[Ортосия (спътник)|Ортосия]] || align="center"| 2 ||align="right"| 1,5E+13 ||align="right"| 20  567 970 ||align="right"| 602,619143 ||align="right"| 101,861° ||align="right"| 0,2433
|-
| [[Йокаста (спътник)|Йокаста]] || align="center"| 5 ||align="right"| 1,9E+14 ||align="right"| 20  722 565 ||align="right"| 609,426611 ||align="right"| 127,043° ||align="right"| 0,2874
! rowspan="5"| Група на Ананке
|-
| [[S/2003 J 16]] ||align="center"| 2 ||align="right"| 1,5E+13 ||align="right"| 20  743 780 ||align="right"| 610,362159 ||align="right"| 149,279° ||align="right"| 0,3185
|-
| [[Ананке (спътник)|Ананке]] || align="center"| 28 ||align="right"| 3,0E+16 ||align="right"| 20  815 225 ||align="right"| 613,518491 ||align="right"| 149,526° ||align="right"| 0,3963
|-
| [[Праксидика (спътник)|Праксидика]] || align="center"| 7 ||align="right"| 4,3E+14 ||align="right"| 20  823 950 ||align="right"| 613,904099 ||align="right"| 132,099° ||align="right"| 0,1840
|-
| [[Харпалика (спътник)|Харпалика]] || align="center"| 4 ||align="right"| 1,2E+14 ||align="right"| 21  063 815 ||align="right"| 624,541797 ||align="right"| 143,944° ||align="right"| 0,2441
|-
| [[Хермипа (спътник)|Хермипа]] || align="center"| 4 ||align="right"| 9,0E+13 ||align="right"| 21  182 085 ||align="right"| 629,809040 ||align="right"| 149,058° ||align="right"| 0,2290
! rowspan="1"| Група на Ананке?
|-
| [[Тиона (спътник)|Тиона]] || align="center"| 4 ||align="right"| 9,0E+13 ||align="right"| 21  405 570 ||align="right"| 639,802554 ||align="right"| 116,088° ||align="right"| 0,2526
! rowspan="2"| Група на Ананке
|-
| [[Мнема (спътник)|Мнема]] || align="center"| 2 ||align="right"| 1,5E+13 ||align="right"| 21  427 110 ||align="right"| 640,768660 ||align="right"| 147,647° ||align="right"| 0,2214
|-
| [[S/2003 J 17]] ||align="center"| 2 ||align="right"| 1,5E+13 ||align="right"| 22  134 305 ||align="right"| 672,751882 ||align="right"| 139,842° ||align="right"| 0,2379
! rowspan="6"| [[Група на Карме (спътници)|Група на Карме]]
|-
| [[Етна (спътник)|Етна]] || align="center"| 3 ||align="right"| 4,5E+13 ||align="right"| 22  285 160 ||align="right"| 679,641347 ||align="right"| 143,251° ||align="right"| 0,3927
|-
| [[Кайла (спътник)|Кайла]] || align="center"| 2 ||align="right"| 1,5E+13 ||align="right"| 22  409 210 ||align="right"| 685,323873 ||align="right"| 133,342° ||align="right"| 0,2011
|-
| [[Тайгета (спътник)|Тайгета]] || align="center"| 5 ||align="right"| 1,6E+14 ||align="right"| 22  438 650 ||align="right"| 686,674715 ||align="right"| 140,521° ||align="right"| 0,3678
|-
| [[S/2003 J 19]] ||align="center"| 2 ||align="right"| 1,5E+13 ||align="right"| 22  709 060 ||align="right"| 699,124764 ||align="right"| 140,956° ||align="right"| 0,1961
|-
| [[Калдена (спътник)|Калдена]] || align="center"| 4 ||align="right"| 7,5E+13 ||align="right"| 22  713 445 ||align="right"| 699,326904 ||align="right"| 119,572° ||align="right"| 0,2916
|-
| [[S/2003 J 15]] ||align="center"| 2 ||align="right"| 1,5E+13 ||align="right"| 22  721 000 ||align="right"| 699,676116 ||align="right"| 109,168° ||align="right"| 0,0932
! rowspan="1"| Група на Ананке?
|-
| [[S/2003 J 10]] ||align="center"| 2 ||align="right"| 1,5E+13 ||align="right"| 22  730 815 ||align="right"| 700,129403 ||align="right"| 115,021° ||align="right"| 0,3438
! rowspan="1"| Група на Карме?
|-
| [[S/2003 J 23]] ||align="center"| 2 ||align="right"| 1,5E+13 ||align="right"| 22  739 655 ||align="right"| 700,537990 ||align="right"| 137,576° ||align="right"| 0,3931
! rowspan="1" | [[Група на Пасифая (спътници)|Група на Пасифая]]
|-
| [[Еринома (спътник)|Еринома]] || align="center"| 3 ||align="right"| 4,5E+13 ||align="right"| 22  986 265 ||align="right"| 711,964625 ||align="right"| 143,354° ||align="right"| 0,2552
! rowspan="1" | Група на Карме
|-
| [[Аойда (спътник)|Аойда]] || align="center"| 4 ||align="right"| 9,0E+13 ||align="right"| 23  044 175 ||align="right"| 714,656754 ||align="right"| 112,763° ||align="right"| 0,6012
! rowspan="1" | Група на Пасифая
|-
| [[Калихора (спътник)|Калихора]] || align="center"| 2 ||align="right"| 1,5E+13 ||align="right"| 23  111 825 ||align="right"| 717,806112 ||align="right"| 141,240° ||align="right"| 0,2042
! rowspan="1" | Група на Карме?
|-
| [[Калика (спътник)|Калика]] || align="center"| 5 ||align="right"| 1,9E+14 ||align="right"| 23  180 775 ||align="right"| 721,020662 ||align="right"| 137,125° ||align="right"| 0,2140
! rowspan="1" | Група на Карме
|-
| [[Евридома (спътник)|Евридома]] || align="center"| 3 ||align="right"| 4,5E+13 ||align="right"| 23  230 860 ||align="right"| 723,358859 ||align="right"| 143,033° ||align="right"| 0,3770
! rowspan="1" | Група на Пасифая?
|-
| [[S/2003 J 14]] ||align="center"| 2 ||align="right"| 1,5E+13 ||align="right"| 23  238 595 ||align="right"| 723,720459 ||align="right"| 138,885° ||align="right"| 0,2462
! rowspan="1" | Група на Пасифая
|-
| [[Паситея (спътник)|Паситея]] || align="center"| 2 ||align="right"| 1,5E+13 ||align="right"| 23  307 320 ||align="right"| 726,932963 ||align="right"| 144,112° ||align="right"| 0,3289
! rowspan="1" | Група на Карме
|-
| [[Силена (спътник)|Силена]] || align="center"| 2 ||align="right"| 1,5E+13 ||align="right"| 23  396 270 ||align="right"| 731,098603 ||align="right"| 115,507° ||align="right"| 0,4116
! rowspan="1" | Група на Пасифая
|-
| [[Евкелада (спътник)|Евкелада]] || align="center"| 4 ||align="right"| 9,0E+13 ||align="right"| 23  483 695 ||align="right"| 735,199980 ||align="right"| 118,384° ||align="right"| 0,2829
! rowspan="1" | Група на Карме
|-
| [[S/2003 J 4]] ||align="center"| 2 ||align="right"| 1,5E+13 ||align="right"| 23  570 790 ||align="right"| 739,293961 ||align="right"| 98,660° ||align="right"| 0,3003
! rowspan="2" | Група на Пасифая
|-
| [[Хегемона (спътник)|Хегемона]] || align="center"| 3 ||align="right"| 4,5E+13 ||align="right"| 23  702 510 ||align="right"| 745,500007 ||align="right"| 150,314° ||align="right"| 0,4077
|-
| [[Архи (спътник)|Архи]] || align="center"| 3 ||align="right"| 4,5E+13 ||align="right"| 23  717 050 ||align="right"| 746,185469 ||align="right"| 146,289° ||align="right"| 0,1492
! rowspan="5" | Група на Карме
|-
| [[Карме (спътник)|Карме]] || align="center"| 46 ||align="right"| 1,3E+17 ||align="right"| 23  734 465 ||align="right"| 747,008062 ||align="right"| 120,659° ||align="right"| 0,3122
|-
| [[Исоноя (спътник)|Исоноя]] || align="center"| 4 ||align="right"| 7,5E+13 ||align="right"| 23  832 630 ||align="right"| 751,646937 ||align="right"| 118,554° ||align="right"| 0,1665
|-
| [[S/2003 J 9]] ||align="center"| 1 ||align="right"| 1,5E+12 ||align="right"| 23  857 810 ||align="right"| 752,838751 ||align="right"| 135,452° ||align="right"| 0,2762
|-
| [[S/2003 J 5]] ||align="center"| 4 ||align="right"| 9,0E+13 ||align="right"| 23  973 925 ||align="right"| 758,341296 ||align="right"| 117,922° ||align="right"| 0,3071
|-
| [[Пасифая (спътник)|Пасифая]] || align="center"| 60 ||align="right"| 3,0E+17 ||align="right"| 24  094 770 ||align="right"| 764,082032 ||align="right"| 143,037° ||align="right"| 0,2953
! rowspan="6" | Група на Пасифая
|-
| [[Синопа (спътник)|Синопа]] || align="center"| 38 ||align="right"| 7,5E+16 ||align="right"| 24  214 390 ||align="right"| 769,779665 ||align="right"| 146,657° ||align="right"| 0,2468
|-
| [[Спонда (спътник)|Спонда]] || align="center"| 2 ||align="right"| 1,5E+13 ||align="right"| 24  252 625 ||align="right"| 771,603566 ||align="right"| 112,409° ||align="right"| 0,4432
|-
| [[Автоноя (спътник)|Автоноя]] || align="center"| 4 ||align="right"| 9,0E+13 ||align="right"| 24  264 445 ||align="right"| 772,167762 ||align="right"| 129,073° ||align="right"| 0,3690
|-
| [[Калироя (спътник)|Калироя]] || align="center"| 9 ||align="right"| 8,7E+14 ||align="right"| 24  356 030 ||align="right"| 776,543335 ||align="right"| 131,895° ||align="right"| 0,2644
|-
| [[Мегаклита (спътник)|Мегаклита]] || align="center"| 5 ||align="right"| 2,1E+14 ||align="right"| 24  687 240 ||align="right"| 792,436947 ||align="right"| 143,760° ||align="right"| 0,3078
|-
| [[S/2003 J 2]] ||align="center"| 2 ||align="right"| 1,5E+13 ||align="right"| 30  290 845 ||align="right"| 1077,018006 ||align="right"| 151,523° ||align="right"| 0,1882
! rowspan="1" | ?
|}
[[Файл:Jupiter sats i vs e.png|рамка|център|Зависимост на инклинацията (°) от ексцентрицитета на външните спътници на Юпитер]]
 
За [[Група на Карме (спътници)|групата на Карме]] са характерни a = 23  404 Mm; i = 165,2±0,3° и е = 0,238–0,272. Единствено [[S/2003 J 10]] е на по-специфична орбита поради големия си ексцентрицитет.
 
За [[Група на Ананке (спътници)|групата на Ананке]] са характерни a = 21  276 Mm; i = 149,0±0,5° и е = 0,216–0,244; но тя не е добре обособена. Основните членове са [[S/2003 J 16]], [[Мнема (спътник)|Мнема]], [[Юантия (спътник)|Юантия]], [[Ортосия (спътник)|Ортосия]], [[Харпалика (спътник)|Харпалика]], [[Праксидика (спътник)|Праксидика]], [[Тиона (спътник)|Тиона]], [[Телксиноя (спътник)|Телксиноя]], [[Ананке (спътник)|Ананке]] и [[Йокаста (спътник)|Йокаста]].
 
[[Група на Пасифая (спътници)|Групата на Пасифая]] съдържа останалите външни спътници без [[S/2003 J 12]] и [[S/2003 J 2]]. За нея са характерни a = 23  624 Mm; i = 151,4±6,9° и е = 0,156–0,432 (обърнете внимание на по-широките граници). Ако телата в тази група наистина имат сходен произход, то събитието породило групата би следвало да е в ранен период от развитието на системата, поради значителните различия в орбитите на членовете които могат да се обяснят с множество гравитационни въздействия от и/или сблъсъци с други тела.
 
== Бележки по наименованията ==