Биология и сексуална ориентация: Разлика между версии

м
без   интервал
мРедакция без резюме
м без   интервал
Ред 1:
Взаимоотношението между '''биология и сексуална ориентация''' е обект на изследване. Досега не е демонстрирана проста и уникална детерминанта на сексуалната ориентация. Различни изследвания посочват различни, дори противоречиви позиции, но учените предполагат, че комбинация от генетични, хормонални и социални фактори определят сексуалната ориентация.<ref name="Frankowski">{{cite journal |doi=10.1542/peds.113.6.1827 |url=http://pediatrics.aappublications.org/cgi/content/full/113/6/1827?maxtoshow=&hits=10&RESULTFORMAT=&fulltext=%22Sexual+orientation+and+adolescents%22&searchid=1&FIRSTINDEX=0&sortspec=relevance&resourcetype=HWCIT |author=Frankowski BL |author2=American Academy of Pediatrics Committee on Adolescence |title=Sexual orientation and adolescents |journal=Pediatrics |volume=113 |issue=6 |pages=1827 – 32 |date=June 2004|pmid=15173519}}</ref><ref name="Lamanna">{{cite book|author1=Mary Ann Lamanna|author2=Agnes Riedmann|author3=Susan D Stewart|title=Marriages, Families, and Relationships: Making Choices in a Diverse Society|publisher=[[Cengage Learning]]|isbn=1305176898|year=2014|page=82|accessdate=11 февруари 2016|url=https://books.google.com/books?id=fofaAgAAQBAJ&pg=PA82|quote=Причината някои индивиди да развиват гей сексуална идентичност не е определена окончателно &nbsp; – нито още разбираме развитието на хетеросексуалността. Американската психологическа асоциация (АПА) заема позицията, че набор от фактори повлияват на сексуалността на човека. Най-скорошното литература по въпроса от АПА казва, че сексуалната ориентация не е избор, който може да бъде променен пожелание и че сексуалната ориентация най-вероятно е резултат от сложно взаимодействие между фактори на средата, когнитивни и биологични фактори... и се оформя в ранна възраст... [доказателствата показват, че], биологичните, включително генетичните и вродените хормонални фактори играят значителна роля в сексуалността на личността (American Psychological Association 2010).}}</ref><ref name="Stuart">{{cite book|author=Gail Wiscarz Stuart|title=Principles and Practice of Psychiatric Nursing|publisher=[[Elsevier Health Sciences]]|isbn=032329412X|year=2014|page=502|accessdate=11 февруари 2016|url=https://books.google.com/books?id=ivALBAAAQBAJ&pg=PA502|quote= Няма убедителни доказателства, които да подкрепят някоя специфична причина за хомосексуалност, все пак повечето изследователи са съгласни, че биологичните и социални фактори влияят на развитието на сексуалната ориентация.}}</ref>
 
Биологичните теории за обяснение на причините за сексуалната ориентация са предпочитани от експертите<ref name="Frankowski"/> и включват сложно взаимодействие между генетични фактори, ранно вътреутробно развитие и мозъчна структура.<ref name="rcp2007">{{cite web |url=http://www.rcpsych.ac.uk/workinpsychiatry/specialinterestgroups/gaylesbian/submissiontothecofe.aspx |title=Submission to the Church of England’s Listening Exercise on Human Sexuality |publisher=The Royal College of Psychiatrists |accessdate=13 юни 2013}}</ref> Тези фактори, които могат да са свързани с развитието на [[Хетеросексуалност|хетеросексуалната]], [[Хомосексуалност|хомосексуалната]], [[Бисексуалност|бисексуалната]] и [[Асексуалност|асексуалната]] сексуални ориентации, включват гени, пренатални хормони и мозъчна структура.