Разлика между версии на „Маруся Любчева“

{{DEFAULTSORT:}}
({{DEFAULTSORT:}})
'''Маруся Иванова Любчева''' е български [[политик]].
 
През 1972 г. завършва висшето си образование с професионална квалификация "Инженеринженер-химик", специалност "Технология на полимерите". От 1977 г. е доктор на техническите науки, с над 50 научни публикации в реферирани списания, както и публикации в националния местен печат. От 1972 г. до 1977 г. е докторант във Висшия[[Университет химикотехнологичен институт "Проф. д-р Асен Златаров",|Висшия Бургасхимикотехнологичен (дн. Университетинститут "Проф. д-р Асен Златаров").]], От 1977 г. до 1987 г. е научен[[Бургас]] сътрудник. От 1987 г. - доцент. От 1989 г. до 19911977 г. е декан е[[доктор|кандидат]] на отделениетехническите понауки следдипломна(днес: квалификация[[доктор]]), вс университетнад "Проф.д-р50 Асеннаучни Златаров".публикации Отв 1991реферирани г.списания, докакто 1993и г.публикации ев деканнационалния наи факултетместния "Органични химични технологии"печат. От 1993 г. до 1995 г. е ръководител катедра "Материалознание".
 
От 1977 до 1987 г. е научен сътрудник. Доцент (1987). От 1989 до 1991 г. е декан на Отделението по следдипломна квалификация в университет "Проф.д-р Асен Златаров". От 1991 до 1993 г. е декан на Факултет "Органични химични технологии". От 1993 г. до 1995 г. е ръководител на Катедра "Материалознание".
От 1991 г. до 1995 г. е общински съветник в Бургас. От 1995 г. до 2005 г. е заместник-кмет на община Бургас. От 2003 г. до 2006 г. е член на Общинския съвет на БСП.
 
От 1991 до 1995 г. е общински съветник в Бургас. От 1995 до 2005 г. е заместник-кмет на Община Бургас. От 2003 г. до 2006 г. е член на Общинския съвет на [[БСП]]. От 18 август 2005 г. е депутат от „[[Коалиция за България]]“ в 40-ото Народнонародно събрание.
 
ЧленОт 1 януари 2007 г. е йчлен на [[Европейския парламент]] от България. Член е на Комисията по международна търговия, на Комисията по бюджетен контрол, на ДелегацияДелегацията в комитетите за парламентарно сътрудничество [[ЕС - Казахстан]], ЕС„ЕС -Киргизстан Киргизстан“ и ЕС„ЕС -Узбекистан, Узбекистан“ и за връзки с Таджикистан, Туркменистан и Монголия. Заместник-член е на Комисията по бюджети, Комисията по правата на жените и равенството между половете и на Делегацията в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС„ЕС -Украйна Украйна“.
От 1 януари 2007 г. е член на Европейския парламент от България.
Член е й на Комисията по международна търговия, на Комисията по бюджетен контрол, на Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан и ЕС-Узбекистан, и за връзки с Таджикистан, Туркменистан и Монголия. Заместник-член е на Комисията по бюджети, Комисията по правата на жените и равенството между половете и на Делегацията в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Украйна.
 
Регистрирана е под номер 4 в кандидатската листа на коалиция "Платформа европейски социалисти - Българска социалистическа партия и партия "Движение за социален хуманизъм" за изборите за членове на Европейския парламент.
Владее английски, немски и руски език.
 
{{DEFAULTSORT:Любчева, Маруся}}
[[Категория:Съвременни български политици]]
[[Категория:Евродепутати]]
[[Категория:Български евродепутати]]