Разлика между версии на „Старобългарски език“

Етикети: Редакция чрез мобилно устройство Редакция чрез мобилно приложение Разширена мобилна редакция
 
=== Фонетика ===
{{Основна|Фонетика на старобългарския език}}
* Запазване на праславянската система от гласни звукове, включително еровите (ъ, ь) и носовите гласни (ѧ, ѫ).
* Почти не са засегнати от нови морфологични аналогии резултатите от третата палатализация: ''виждѫ < *vidjon'' при новобълг. ''(да) видя'', ''нарицати'' при новобълг. ''наричам''.
Анонимен потребител