Difference between revisions of "Домна Ганева"

* „Убийство в библиотеката“ (1975) (Брягинский и Рязанов)
* „Нос“ (1975) ([[Николай Гогол]])
* „Банята“ (1974) ([[Стефан Шечерович]])
* „Смърт сутринта“ (1973) ([[Клаус Айдман]])
* „Посещението на един инспектор“ (1974) ([[Джон Пристли]])