Битка при Пелишат – Згалево: Разлика между версии

 
== Турските планове ==
Моментът е благоприятен за всеобщо контранастъпление на всички армии. Турското командване предвижда армията на [[Сюлейман паша]], след като разбие [[Българско опълчение|руско – българските части]] на [[Шипченски проход|Шипченския проход]], да премине на север от [[Стара планина]] и да се съедини с Източната[[Източнодунавска турскаармия|Източнодунавската армия]] в [[Четириъгълник на крепостите|четириъгълника на крепостите]] ''[[Шумен]][[Русе]][[Силистра]][[Варна]]'', командванис откомандир [[Мехмед Али Паша|Мехмед Али паша]]. По-късно двете армии ще се съединят с тази на [[Осман паша]] и заедно ще унищожат руската армия или щеда я отхвърлят северно от река Дунав.
 
Задачата на Осман паша е да пробие руските позиции наот изтокзапад и да се съедини с другите армии. С цел да заблуди руското командване и да увеличи възможностите за успех, пуска слух, че се готви да нападне преминаващата румънска армия през река Дунав румънска армия, а с друга част от окопалите се в Плевен войски да настъпи къмпо направлението [[Ловеч]], [[-Севлиево]] и [[-Габрово]] – към тила на защитниците на Шипка.
 
Подготовката за предстоящото [[настъпление]] на изток се пази в тайна, но трескавите приготовления подсказват, че предстои нещо сериозно, макар да не е известна посоката. В града се складират големи количества [[амуниции]]боеприпаси и храни. На 18 (30) август Осман паша реорганизира войските. Образувани са две бригади, обединени в една [[дивизия]] от около 11 000 душиофицери и войници или 19 [[табур]]атабора, 3 [[Батарея|батареи]], 9 [[ескадрон]]аескадрона и около 400 [[черкези]] и [[башибозуци]]. За командири са назначени: на 1-ва бригада [[Емин паша]], на 2-ра бригада [[Тахир паша]], на дивизиятапехотната дивизия [[Хасан Сабри паша]], а за комендант на Плевен с останалите войски [[Адил паша]]. С цел максимална маневреност, на всеки табуртабор се полагат до 10 товарни коня и до 20 сандъка с [[боеприпаси]]. Колоната се съсредоточава преди мръкване на изток от Плевен и прекара нощта на бивак при укрепленията [[Араб табия (Силистра)|Араб табия]], Атуф паша и Ибрахим бей табия (днес квартал „Дружба“ на Плевен).
=== Подготовка на турските войски ===
Подготовката за предстоящото [[настъпление]] на изток се пази в тайна, но трескавите приготовления подсказват, че предстои нещо сериозно, макар да не е известна посоката. В града се складират големи количества [[амуниции]] и храни. На 18 (30) август Осман паша реорганизира войските. Образувани са две бригади, обединени в една [[дивизия]] от около 11 000 души или 19 [[табур]]а, 3 [[Батарея|батареи]], 9 [[ескадрон]]а и около 400 [[черкези]] и [[башибозуци]]. За командири са назначени: на 1-ва бригада [[Емин паша]], на 2-ра бригада [[Тахир паша]], на дивизията [[Хасан Сабри паша]], а за комендант на Плевен с останалите войски [[Адил паша]]. С цел максимална маневреност, на всеки табур се полагат до 10 товарни коня и до 20 сандъка с [[боеприпаси]]. Колоната се съсредоточава преди мръкване на изток от Плевен и прекара нощта на бивак при укрепленията [[Араб табия (Силистра)|Араб табия]], Атуф паша и Ибрахим бей табия (днес квартал „Дружба“ на Плевен).
 
Колкото и да се старае турското командване да опази в тайна подготовката си, тя все пак не остава незабелязана от българите в града. Генерал-лейтенант [[Павел Зотов]] – началник щабна щаба на [[Западен отряд|Западния отряд]], на 13 (25) август телеграфира на генералгенерала от пехотата [[Артур Непокойчицки|Непокойчицки]] – началник щабна щаба на Дунавската армия: „''Избягалият преди три дни от Плевен учител твърди, че турците възнамеряват да ни атакуват, когато Плевенската армия се усили до 80 000 души. Подкрепление очакват от [[Орхание]].''“
 
На 15 (27) август хлебарят Киро Евров успява да избяга от града и предупреждава русите за турските приготовления, но не знае посоката на атаката.
 
Когато на 19 (31) август турските войски атакуват при селата [[Пелишат]] и [[Згалево]], Панко Маков изнася писмо от плевенския търговец Н. Т. Съръгеоргиев написано на 17 (29) август и адресирано до командира на 9-та кавалерийска дивизия. Панко Маков го скрива в обувката си, преминава през турските позиции и попада на постовете на 8-ми румънски полк. От там писмото е препратено до командването на 9-та кавалерийска дивизия. Макар и да пристига със закъснение, то съдържа важни данни за числеността на Плевенската турска армия, броя на оръдията и тяхната система, родовете войска, устройството на укрепленията и местонахожденията на боеприпасите, както и данни за новопристигнало подкрепление от [[Серес]].
 
== Руските позиции ==