Разлика между версии на „Международно право“

м
форматиране: 5x кавички, нов ред (ползвайки Advisor)
м (замяна с n-тире)
м (форматиране: 5x кавички, нов ред (ползвайки Advisor))
* [[Международно атомно право]]
* [[Международно морско право]]
** институт [[изключительназ икономическа зона|"Изключителна„Изключителна икономическа зона"зона“]]
** институт [[континентален шелф|"Континентален„Континентален шелф"шелф“]]
** институт "[[териториално море|Териториално море"море“]]
* [[Международно углавно право]]
* [[Международно икономическо право]]
Междуотраслови институти:
 
институт [[Международно-правна отговорност|"Международно„Международно-правна отговорност]]"
 
институт [[Междудържавна правоприемственост|"Междудържавна„Междудържавна правоприемственост"правоприемственост“]]
 
В науката за международно право е отделена обща част на международното публично право.
== Наднационално право ==
'''[[Наднационално право|На́днациона́лното пра́во]]''' е форма на международното право, при което държавите отиват към съзнателно ограничение на някои свои права и делегирането им в наднационални органи. Нормативните актове, издавани от такива органи, по правило имат по-голяма юридическа сила, в сравнение с актовете на националното законодателство.
 
Най-ярък пример за наднационално право представлява [[Право на Европейския съюз|Правото на Европейския съюз]].