Разлика между версии на „Международен стандартен идентификатор на имена“

кор.
({{lang-en}} => {{lang|en}})
(кор.)
'''Международният стандартен идентификатор на името''' ({{Lang|en|International Standard Name Identifier}}, съкратено – {{Lang|en|'''ISNI'''}}) е метод за уникална идентификация на създателите и издателите на такива видове медийно съдържание (медия-контент), като книги, телевизионни предавания, вестникарски статии и др. Този идентификатор се състои от 16 цифри, разделени на четири блока.
 
Стандартът е разработен под егидата на [[Международна организация по стандартизация|международната организация по стандартизация]] (ISO), като [http://www.iso.org/iso/ru/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=44292 проект на международен стандарт 27729]. Действащият стандарт е публикуван на 15 март 2012 г.<ref>[https://www.iso.org/standard/44292.html ISO 27729:2012]</ref> За разработката на стандарта отговаря технически комитет 46 на ISO, подкомитет 9 (TC 46/SC 9).
 
ISNI може да се използва за разрешаване нееднозначността на имена, които в противен случай биха могли да се объркат, и свързва данните за имената, които се използват във всички отрасли на индустрията на средствата за масова информация.