Разлика между версии на „Ений“

м
интервал след точка в текст
({{lang-la}} => {{lang|la}})
м (интервал след точка в текст)
Ений е създател на латинския хекзаметър, който отсега нататък. става задължителна стихотворна форма за римския епос. Приспособяването на хекзаметъра към латинското стихосложение изисква по-голямо майсторство. Ений се справил успешно с тази задача.
 
По-нататък той създава за епоса тържествен архаичен стил с използването на Омирови формули, епитети, сравнения, но не пренебрегва и традиционните римски похвати на звуковите повторения (с. 321). Този стил на Ений сложил своя отпечатък върху по-нататъшното развитие н римския епос чак до “Енеидата”. По Омиров образец в изложението на “Аналите” се въвежда също така олимпийска обстановка – сцени с участието на боговете. Във фрагментарно състояние са дошли и други произведения на Ений. Като професионален драматург той преработвал гръцки трагедии и комедии. Комедиите се удавали зле на този майстор от висок стил и били скоро забравени, докато трагедиите влизали дълго време в репертоара на римския театър. За сметка на това по отношение на трагедиите имал оригинален избор и се насочвал предимно към Еврипид. Чрез обработките на Ений римският зрител се запознавал с такива трагедии като “Евменидите”  на Есхил и Еврипидовите „Александра”, „Ифигения”, „Медея”. Ений разработва силните форми на високата поезия.
 
Ений разработва школа, в която е неговият племенник, „ученият” трагически поет '''[[Пакувий]]'''.