Разлика между версии на „Иск“

м
интервал след точка в текст
м (замяна с n-тире; козметични промени)
м (интервал след точка в текст)
* '''Конститутивен иск''' – освен СПН се иска и правна промяна. Съдебното решение освен СПН има и конститутивен характер – чрез него се създава, изменя, допуска и извършва едно правно действие, например делба.
Значение на иска в гражданския процес:
1. Поставя начало на исковия процес, като поражда процесуалното правоотношение.
2. Определя спорния предмет и чрез него кои са надлежните страни по делото.
3. Сочи вида на търсената защита, която определя естеството на самия иск (установителен, осъдителен или конститутивен).
4. Предопределя защитага, която може да иска и да получи ответникът по повод на иска- тя се състои винаги в сила на пресъдено нещо, с която се отрича претендираното от ищеца право или се потвърждава отричаното от него право.
5. Поддържа живота на исковия процес: висящността на процеса не може да надживее десезирането на съда, до което се стига при оттегляне, отказ от иска или съдебна спогодба.
6. Определя предмета на решението – то е отговор на иска; когато искът е основателен, той предопределя и съдържанието на решението; всеки иск съдържа проект за съдебното решение, което ищецът желае, но ще получи само, ако искът му е допустим и основателен.
{{право-мъниче}}