Разлика между версии на „РНК-полимераза“

м
интервал след точка в текст
м ([[: ---> [[)
м (интервал след точка в текст)
=== Еукариотни РНК полимерази ===
[[Еукариоти]]те имат три типа ДНК-зависима РНК полимераза в [[клетъчно ядро|ядрото]], всеки от които синтезира различен тип РНК.{{Br}}
'''РНК полимераза I''' е локализирана в [[ядърце]]то, транскрибира предшествениците на рРНК: 28S,18S и 5,8S. Има 13 субединици с обща [[молекулна маса]] около 600kD. Разпознава един тип промотори и се нуждае от най-малко два допълнителни фактора. Ензимната ѝ активност в [[клетка]]та е до 70% от общата полимеразна активност.{{Br}}
'''РНК полимераза II''' се намира в [[нуклеоплазмата]] и синтезира предшествениците на иРНК. Тя е изградена от две главни субединици от 215 и 139 кило [[далтон]]а и няколко от по-малки [[полипептид]]а. Първата по размер субединица е хомолог на '''β′''' от прокариотната РНК полимераза. Притежава „[[домейн]] от карбоксилни опашки“, изграден от повтарящи се последователности от седем [[аминокиселини]]. Участва в инициацията, при отделянето на РНК полимерза II от [[преинициаторния комплекс]]. Втората по размер субединица е хомолог на '''β''' при прокариоти, а има и трета с много по-малки размери, която е хомоложна на '''α''' субединицата. Три от останалите субединици се срещат и при трите типа полимерази.{{Br}}
'''РНК полимераза III''', също в нуклеоплазмата, отговаря за синтеза на предшествениците на рРНК 5S, тРНК и мяРНК. Разполага е 14 субединици и молекулна маса 700kD.{{Br}}