Разлика между версии на „Радиново“

м
интервал след точка в текст
м (излишен празен ред)
м (интервал след точка в текст)
Подробен регистър на акънджиите от 1472 г. – „Нахия Филибе (Пловдив). Село Радин Ова Геберан“ – НБКМ-Сф, ОО – ОАК 94/73, л.48 а. В дефтера на акънджиите от 1472 г., под името на селото – Радин Ова Геберан са посочени всичко главите на 23 домакинства, като всичките имена на данъкоплатците са до едно християнски.(това е най-ранният известен османски данъчен регистър за района на Пловдивско и все още не е публикуван).
 
Подробен регистър на доганджиите-соколари от 1477 г.(НБКМ-Сф, ОО – Д 649) – „Село Раднева, спадащо към Филибе. Къщи (неверници – т.е.християни) – 3. Доход – 256(акчета)“. – Извори за българската история, том 10, Сф, БАН,1964 г., стр.161.
 
Подробен регистър на тимарската ленна рая в Пловдивско и Старозагорско от 1489 г. – „Нахия Филибе. Село Радинова“ – Istanbul – BOA, TD 26,s.99 (споменато е във една странична бележка в полета на л.99 от дефтера, заедно със още 6 пловдивски села). Пак във същия дефтер от 1489 г. – „Тимар на Мурад, син на Сенкур, сераскер на вилаета, и на Халил. Владеят го и участват в походите. Село Радинова“ – Istanbul – BOA, TD 26,s.149.
 
Подробен войнишки регистър на Пловдивско от 1495 г.(?) – „Село Радинова, спада към Филибе“ (НБКМ-Сф, ОО – Пд 1/87) – Извори за българската история, том 20, Сф, БАН, 1974 г., стр. 186-196.
 
Съкратен целокупен регистър на цялата Османска империя от 1530 г. – „Каза Филибе(Пловдив)...Село Радинова. Ханета(къщи) неверници (т.е. българи-християни) – 45. Ханета (къщи) вдовици – 6. (общо всичко 51 ханета/къщи). Доход – 4300(акчета)“ – Istanbul – BOA, TD 370,s.93.
 
Подробен войнишки регистър на Пловдивско от 1573 г. – „Село Радин от казата Филибе“ (Istanbul – BOA MAD 363,s.373) – Ст. Андреев, Е. Грозданова – „Българите през ХVІ в.“, Сф, 1986 г., стр.66-68.