Разлика между версии на „Рамкова конвенция на ООН за изменението на климата“

м
интервал след точка в текст
({{lang-en}} => {{lang|en}})
м (интервал след точка в текст)
 
== Търговия с емисии ==
Механизмът е залегнал в чл.17 на Протокола от Киото и дава възможност на страните да търгуват помежду си с редуцирани емисии от парникови газове в периода 2008 – 2012 г., с цел икономически най-ефективно изпълнение на задълженията им по Протокола. Този механизъм може да стартира най-рано в началото на 2008 г., т.е. началото на периода за изпълнение на задълженията по Протокола от Киото.
 
През време на първия период на задължение на Протокола от Киото 2008 – 2012 г., сумарното годишно количество на емисиите в България се очаква да бъде под предвидените 8% намаление на количеството емисии в сравнение с базисната 1988 г., т.е. страната ни има потенциал за участие в този механизъм.