Северна Сосва: Разлика между версии

м
интервал след точка в текст
м (интервал след точка в текст)
Река Северна Сосва се образува от сливането на реките Голяма Сосва (69 km, лява съставяща) и Малка Сосва (42 km, дясна съставяща), на 133 m н.в., в най-западната част на [[Ханти-Мансийски автономен окръг – Югра|Ханти-Мансийския автономен окръг]], [[Тюменска област]]. Двете съставящи реки водят началото си от източния склон на планината [[Урал (планина)|Северен Урал]]. По цялото си протежение (с изключение на горното течение) реката тече през Северо-Сосвинските възвишения, като няколко пъти рязко сменя посоката на течението си. В началото на североизток, изток и югоизток (163 km), след устието на река Тапсуй – на север (254 km), след устието на Ляпин – на югоизток (189 km) и накрая след устието на Малка Сосва (голям десен приток, да не се бърка с дясната съставяща я) – на север-североизток (148 km).
 
В горното течение Северна Сосва протича по източните разклонения на [[Урал (планина)|Северен Урал]] и има типичен планински характер. Тук речната ѝ долина е тясна, като десният ѝ бряг е ограничен от паралелния уралски хребет Северна експедиция. Има недоразвита заливна тераса, слабо заблатена и силно залесена. Руслото на реката е добре изразено с ширина от 20 до 100 m, а дълбочината рядко превишава 1 m. Почти навсякъде се срещат каменисти речни прагове и бързеи.
 
В средното течение долината ѝ се разширява от 10 до 40 km и има коритообразна форма. Заливната тераса е вече ясно изразена и заблатена, а руслото на реката и с много меандри и сравнително малко ръкави. Ширината му се колебае от 80 до 500 m, а дълбочината – от 2 до 8 m, но все още има участъци с бързеи.