Разлика между версии на „Бедрена кост“

м
интервал след точка в текст
({{lang-la}} => {{lang|la}})
м (интервал след точка в текст)
 
== Описание ==
Бедрената кост е съставена от тяло, проксимален (горен) и дистален (долен) край.<ref>Проф д-р вмн Г. Ковачев, проф д-р вмн Ц. Гигов, "Анатомия на домашните животни", том I, Земиздат 1995 г., стр. 152-155</ref> На проксималния край се намира главата (''caput ossis femoris'') отделена от костта с шийка (''colum ossis femoris''). Тя влиза в ставната трапчинка на таза като участва в образуването на [[хълбочна става|хълбочната става]]. На срещуположната страна се намират груби възвишения наречени въртели (''trochanter''). Обикновено техния брой е три, но при някои видове един от тях може да липсва. Дисталната част на костта е задебелена и образува два кондила (''condylus medialis et lateralis'') разделени с трапчинка (''fossa intercondylaris''). Те влизат в образуването на [[колянна става|колянната става]].
 
== Видови особености ==
* При [[кон]] – главата е отделена с неясна шийка. Третият въртел е ясно развит. Медиалният кондил е много по-добре развит от латералния.
* При [[куче]] - бедрената кост е дълга, цилиндрична и леко изпъкнала напред. Главата еотделена с тънка и дълга шийка. В задната част на кондилите съществуват две допълнителни ставни повърхности за свързване със [[сезамовидна кост|сезамовидни костици]].
* При [[птици]]те – бедрената кост е дълга, цилиндрична и добре развита. Главата е добре оформена и отделена с ясна шийка. Тялото е леко извито и насочено слабо напред.<ref>Проф д-р вмн Ц. Гигов, "Анатомия на домашните птици", второ издание, Земиздат 1985 г., стр. 19</ref>
 
== Източници ==