Теория на хаоса: Разлика между версии

форматиране: 10x кавички, тире-числа (ползвайки Advisor)
м (излишен празен ред)
(форматиране: 10x кавички, тире-числа (ползвайки Advisor))
Бифуркация и Дървото на Фейгенбаум.
 
Казано просто, атрактор е това, към което се стреми системата, към което тя е привлечена. Атракторът е област в пространството на възможните състояния, в която системата може да се движи, без да може да се откъсне от тях. В този смисъл, атракторът е подобен на "черна„черна дупка"дупка“ в пространството, която постоянно всмуква материя и никога не позволява нещо да се измъкне. Тази област може да има различни измерения, като: нулевомерния точков атрактор и едномерния граничен цикъл, които са най-простите случаи.
 
== Точков атрактор ==
Най-простият тип атрактор е точката. Такъв атрактор е махалото при наличие на триене. Независимо от началната скорост и положение, такова махало винаги ще се стреми към състояние на покой, т.е. в точка. Точковият атрактор е най-простия път от хаоса към реда. Той съществува в първото измерение на линия, която е сбор от безкрайно количество точки. Например точковият атрактор води човека неизменно към една дейност или го отблъсква от друга, подобно положителния или отрицателния полюс на електромагнитната енергия. Ние не знаем как ще се държи всяка частица от водата във вана с играещо вътре дете, но със сигурност знаем, че ако я пуснем да изтича, ще се стреми към точката на отвора на дъното.
 
Съществува понякога точка между привличането и отблъскването, точка "седло"„седло“ ([[инфлексна точка]]), в която енергиите са в баланс, преди една от силите да стане по-голяма от другата. С изключение на тези редки примери на инфлексна точка, това е "черно„черно-бяло"бяло“, "добър„добър-лош"лош“, целенасочен атрактор.
 
== Цикличен атрактор (граничен цикъл) ==
 
== [[Тороид]]ален атрактор ==
Тороидалния атрактор е още по-сложен атрактор. Той представлява сложна циркулация, която се повтаря, докато се движи напред. Съществува в третото измерение, в тяло, което се състои от безкраен брой плоскости. В сравнение с цикличния и точковия атрактор, атрактора "тор"„тор“ въвежда по-голяма степен на безпорядъчност. Но за разлика от странния атрактор, прогнози все още могат да се правят, образецът е фиксиран и краен. Графично изглежда като геврек, автомобилна гума (тор). Той образува спираловидни кръгове на ред различни плоскости и понякога се връща в същата точка, от която е тръгнал, завършвайки пълен [[оборот]].
 
Неговата основна характеристика е повтарящото се действие. Този атрактор пресъздава нещо като [[хомеостаза]], подобно на тази, при която популацията на насекомите влияе на популацията на жабите. В частност, присъствието на голям брой насекоми води до увеличаване броя на жабите, а големия брой жаби ще изяждат повече насекоми, което води до съкращаване популацията на тези насекоми. Поради намаляването на храната, популацията на жабите започва да намалява. [[Аналогия]]та в [[психология]]та са [[сензор]]ните функции: усещане и чувствителност.
 
== Странен атрактор ==
Първият странен атрактор е атракторът на Лоренц. Хаосът в атмосферата е един от първите обекти на съвременната теория на хаоса, защото самият Едуард Лоренц бил [[Метеорология|метеоролог]]. Неговият труд за детерминирано непериодично течение (Edward N. Lorenz, "Deterministic non-periodic flow Journal of Atmospheric Sciences, 20, 130- – 41 (1963)) се смята от мнозина, че полага началото на теорията на хаоса. В него поведението на газообразна система, Лоренц опростява до система от три нелинейни диференциални уравнения, в случая дадени с [[Производна#.D0.9E.D0.B7.D0.BD.D0.B0.D1.87.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5 .D0.BD.D0.B0 .D0.9D.D1.8E.D1.82.D0.BE.D0.BD|Нютонови означения]]:
<math>\dot{x} = a(y - x)</math>
<math>\dot{y} = x(b - z) - y</math>
Обяснението за неравномерното преместване на газа лежи на молекулярно ниво – все пак движението на атомите и молекулите във флуидите си е съвсем хаотично.
 
Молекулярните взаимодействия са много слаби, но те предизвикват случайните [[Флуктуация|флуктуации]], които водят до непредвидими последствия. Най-важната характеристика на странния атрактор е чувствителността му към началните условия ("ефекта„ефекта на пеперудата"пеперудата“). И най-малкото отклонение от началните условия може да доведе до огромни различия в резултата.
 
Според известната пословица: "Когато„Когато в дъждовните гори на Амазония една пеперуда размаха крилца – тя предизвиква ураган в Мексико"Мексико“. Дали наистина можем да разчитаме на пеперудите?
 
Какво прави пеперудата? Измества една точка във фазовото пространство, което представя метеорологичното време. Да допуснем, че тази точка лежи на един макар и много сложен и многомерен атрактор А – малък размах на пеперудата може да отдели точка от атрактора само за много кратко време, след което бързо се връща на същия атрактор в да кажем, близка, съседна точка B. Траекторията на отклонение A и B е експоненциална, но тъй като лежат на един атрактор, те генерират подобно поведение във времето. Пеперудите сами не предизвикват ураганите (причините за тях са по-глобални), но могат да повлияят "леко"„леко“ на това, кога точно ще се случат.
 
== Малка теория на хаоса ==
Теория, обясняваща несъществуването на понятието "хаос"„хаос“ в общоприетия смисъл. Тъй като се приема, че хаосът е противоположност на идеалния ред, всъщност следва, че всяка модификация, различна от идеалния ред, е отчасти хаос и отчасти ред (ако вземем [[аритметична прогресия]] с разлика 1 и 10 члена, подредени първо по възходящ начин, след това разбъркани произволно, твърдението може да се докаже). Всяка неизвестна подредба на тази прогресия може да се нарече хаос, а всяка вече известна се нарича ред. При произволна подредба на прогресията е невъзможно да се постигне хаос, тъй като въпросният начин на подреждане е вече известен, което прави тази подредба (според Теорията) ред. С това учените от ПСУ доказаха летливостта на понятието "хаос"„хаос“, тъй като ако се даде нагледен пример за хаос, той моментално изчезва.
 
== Източници ==