Разлика между версии на „Острица (област Русе)“

редакция без резюме
 
== География ==
Острица се намира в [[Източна Дунавска равнина|източната част на Дунавската равнина]], на около 35 km на юг от областния град [[Русе]], 14 km на изток-североизток от град [[Борово]], 29 km на северозапад от град [[Попово]] и 10 km на югоизток от общинския център град [[Две могили]]. Климатът е [[умереноконтинентален климат|умереноконтинентален]]. Селото е разположено в долината на река [[Черни Лом]], предимно по полегатия склон край левия бряг на реката, в местност, заобиколена от високи отвесни скали. Изтеглено е на около 2 km в направление северозапад – югоизток. В същото направление през него минава третокласният [[Републикански път III-5001]], който ''на северозапад'' води през село [[Широково]] и покрай село [[Пепелина]] към град Две могили, а ''на югоизток'' – към връзка с третокласния [[Републикански път III-202]] и по него към град Попово. РедовенОстрица автобусенкъм транспорт2019 обслужваг. Острицае обслужвано от [[автобус]]ен транспорт.
 
[[Надморска височина|Надморската височина]] откъм реката е около 100 m, на югозапад нараства до около 140 m, а в центъра на селото при църквата е около 114 m.
 
Климатът е [[умереноконтинентален климат|умереноконтинентален]], почвите в землището са [[алувиално-ливадни почви|алувиално-ливадни]], [[Сиви горски почви|еродирани тъмносиви горски почви]] и [[черноземни почви|карбонатни черноземи]].<ref name=ЕБ>[[Енциклопедия "България"]], том 4, стр. 767, Издателство на [[Българска академия на науките|БАН]], София, [[1984]] г.</ref>
 
Населението на село Острица<ref>[https://www.nsi.bg/nrnm/show9.php?sid=3480&ezik=bul Справка за населението на с. Острица, общ. Две могили, обл. Русе]</ref>, наброявало 1353 души към [[1934]] г. и 1499 – към [[1946]] г., намалява до 221 души към [[2018]] г.
 
== История ==
През [[1894]] г. е основано ''Народно първоначално училище – село Острица, Беленско''<ref>До 07.02.1959 г. село Острица принадлежи административно към ''Беленска околия'', Русенски окръг. [https://www.nsi.bg/nrnm/index.php?ezik=bul&f=6&name=%CE%F1%F2%F0%E8%F6%E0&code=&kind=2 Справка за промени в наименованието, вида или административно-териториалната принадлежност на населено място, Острица]</ref>, от 1926 г. – Народно ''основно'' училище „Петко Рачев Славейков“.
Читалище „Отец Паисий“ в Острица е основано през [[1919]] г.<ref>Според изричен текст в „Пътеводител за архивните фондове (1772 – 1944)“ – [http://www.archives.government.bg/guides/30_P_K.pdf Държавна агенция „Архиви“, Държавен архив Русе, Архивни справочници, Пътеводители, Пътеводител за архивните фондове (1772 – 1944). Част І, стр. 128, Народно читалище „Отец Паисий“ – с. Острица, фонд 383K 1922 – 1944 г. (''Основано 1919 г.'')]</ref>
 
Читалище „Отец Паисий“ в Острица е основано през [[1919]] г. – според изричен текст в документацията на Държавен архив – Русе<ref>Според изричен текст в „Пътеводител за архивните фондове (1772 – 1944)“ – [http://www.archives.government.bg/guides/30_P_K.pdf Държавна агенция „Архиви“, Държавен архив Русе, Архивни справочници, Пътеводители, Пътеводител за архивните фондове (1772 – 1944). Част І, стр. 128, Народно читалище „Отец Паисий“ – с. Острица, фонд 383K 1922 – 1944 г. (''Основано 1919 г.'')]</ref> или през [[1912]] г. – според Енциклопедия „България“<ref name=ЕБ/> и публичния регистър на читалищата<ref>[https://chitalishta.com/index.php?act=community&do=detail&id=1568&reg_num=1766 Детайлна информация за читалище „Отец Паисий – 1912 г.“]</ref>. Предвид периода на войни – [[Балканска война]], [[Междусъюзническа война]] и [[Първа световна война]] – може да се предположи, че през 1912 г. читалището е учредено номинално, а е започнало да действа след войните – през 1919 г.
 
== Други ==