Биология и сексуална ориентация: Разлика между версии

редакция без резюме
м (без 'досега', неакт.)
Редакция без резюме
Взаимоотношението между '''биология и сексуална ориентация''' е обект на изследване. Не е демонстрирана проста и уникална детерминанта на сексуалната ориентация. Различни изследвания посочват различни, дори противоречиви позиции, но учените предполагат, че комбинация от генетични, хормонални и социални фактори определят сексуалната ориентация.<ref name="Frankowski">{{cite journal |doi=10.1542/peds.113.6.1827 |url=http://pediatrics.aappublications.org/cgi/content/full/113/6/1827?maxtoshow=&hits=10&RESULTFORMAT=&fulltext=%22Sexual+orientation+and+adolescents%22&searchid=1&FIRSTINDEX=0&sortspec=relevance&resourcetype=HWCIT |author=Frankowski BL |author2=American Academy of Pediatrics Committee on Adolescence |title=Sexual orientation and adolescents |journal=Pediatrics |volume=113 |issue=6 |pages=1827 – 32 |date=June 2004|pmid=15173519}}</ref><ref name="Lamanna">{{cite book|author1=Mary Ann Lamanna|author2=Agnes Riedmann|author3=Susan D Stewart|title=Marriages, Families, and Relationships: Making Choices in a Diverse Society|publisher=[[Cengage Learning]]|isbn=1305176898|year=2014|page=82|accessdate=11 февруари 2016|url=https://books.google.com/books?id=fofaAgAAQBAJ&pg=PA82|quote=Причината някои индивиди да развиват гей сексуална идентичност не е определена окончателно – нито още разбираме развитието на хетеросексуалността. Американската психологическа асоциация (АПА) заема позицията, че набор от фактори повлияват на сексуалността на човека. Най-скорошното литература по въпроса от АПА казва, че сексуалната ориентация не е избор, който може да бъде променен пожелание и че сексуалната ориентация най-вероятно е резултат от сложно взаимодействие между фактори на средата, когнитивни и биологични фактори... и се оформя в ранна възраст... [доказателствата показват, че], биологичните, включително генетичните и вродените хормонални фактори играят значителна роля в сексуалността на личността (American Psychological Association 2010).}}</ref><ref name="Stuart">{{cite book|author=Gail Wiscarz Stuart|title=Principles and Practice of Psychiatric Nursing|publisher=[[Elsevier Health Sciences]]|isbn=032329412X|year=2014|page=502|accessdate=11 февруари 2016|url=https://books.google.com/books?id=ivALBAAAQBAJ&pg=PA502|quote= Няма убедителни доказателства, които да подкрепят някоя специфична причина за хомосексуалност, все пак повечето изследователи са съгласни, че биологичните и социални фактори влияят на развитието на сексуалната ориентация.}}</ref>
 
Биологичните теории за обяснение на причините за сексуалната ориентация са предпочитани от експертите<ref name="Frankowski"/> и включват сложно взаимодействие между генетични фактори, ранно вътреутробно развитие и мозъчна структура.<ref name="rcp2007">{{cite web |url=http://www.rcpsych.ac.uk/workinpsychiatry/specialinterestgroups/gaylesbian/submissiontothecofe.aspx |title=Submission to the Church of England’s Listening Exercise on Human Sexuality |publisher=The Royal College of Psychiatrists |accessdate=13 юни 2013}}</ref> Тези фактори, които могат да са свързани с развитието на [[Хетеросексуалност|хетеросексуалната]], [[Хомосексуалност|хомосексуалната]], [[Бисексуалност|бисексуалната]] и [[Асексуалност|асексуалната]] сексуални ориентации, включват гени, пренатални хормони и мозъчна структура.
Редица изследвания на близнаци се опитват да сравнят относителната значимост на генетиката и природната среда в детерминацията на сексуалната ориентация. В изследване от 1991 г., Бейли и Пилар извършват изследване на близнаци, събрани от „хомофилни публикации“ и откриват, че 52% от едноячните близнаци-братя (от които 59 са разпитани) и 22% от двуячните близнаци са [[конкордантност|конкордантни]] за хомосексуалност (тоест връзка между ориентацията и близнаците).<ref>{{cite journal |vauthors=Bailey JM, Pillard, RC |title=A Genetic Study of Male Sexual Orientation |journal=Archives of General Psychiatry |volume=48 |issue=12 |pages=1089 – 96 |year=1991 |doi=10.1001/archpsyc.1991.01810360053008 |pmid=1845227}}</ref> В изследване на 61 двойки близнаци, изследователите откриват, че сред техните предимно мъжки обекти ниво на конкордантност от 66 % за едноячните близнаци и 30 % сред двуячните близнаци.<ref>{{cite journal|title=Homosexual orientation in twins: a report on 61 pairs and three triplet sets.|year=1993|journal=Arch. Sex. Behav.|volume=22|issue=3|pages=187 – 206.|author=Whitam FL|displayauthors=etal|doi=10.1007/bf01541765}}</ref> През 2000 Бейли, Дън и Мартин изследват голяма извадка от 4901 австралийски близнаци, но съобщават за по-малко от половината от нивото на конкордантност.<ref>{{cite journal |vauthors=Bailey JM, Dunne MP, Martin NG |title=Genetic and environmental influences on sexual orientation and its correlates in an Australian twin sample |journal=J Pers Soc Psychol |volume=78 |issue=3 |pages=524 – 36 |date=March 2000 |pmid=10743878 |doi=10.1037/0022 – 3514.78.3.524 |url=http://content.apa.org/journals/psp/78/3/524}}</ref> Те откриват 20% конкордантност при едноячни близнаци от мъжки пол и 24% конкордантност за едноячни близнаци от женски пол. Когато има съмнение чрез въпросник са изследвани допълнително сексуалната привлекателност, фантазията и поведение, а чрез [[Серология|серологично]] е тествана [[зиготност]]та. Други изследователи подкрепят биологичните причини за мъжката и женската сексуална ориентация.<ref>Hershberger, Scott L. 2001. Biological Factors in the Development of Sexual Orientation. Pp. 27 – 51 in Lesbian, Gay, and Bisexual Identities and Youth: Psychological Perspectives, edited by Anthony R. D’Augelli and Charlotte J. Patterson. Oxford, New York: Oxford University Press. Quoted in Bearman and Bruckner, 2002.</ref>
 
Беърман и Брюкнер (2002) критикуват ранните изследвания, концентриращи се върху малки, избирателни извадки<ref name=Bearman>{{cite journal|author1=Bearman P. S. |author2=Bruckner H. |year=2002 |title=Opposite-sex twins and adolescent same-sex attraction |url=http://iserp.columbia.edu/content/opposite-sex-twins-and-adolescent-same-sex-attraction |journal=American Journal of Sociology |volume=107 |issue=5 |pages=1179 – 1205 |doi=10.1086/341906 |deadurl=yes |archiveurl=https://web.archive.org/web/20110719175100/http://iserp.columbia.edu/content/opposite-sex-twins-and-adolescent-same-sex-attraction |archivedate=19 юли 2011 |df= }}</ref> и нерепрезентативната селекция на техните субекти.<ref>Макар да са в противоречие със съвременните открития, първото относително мащабно изследване на близнаци е осъществено от [[Франц Калман|Калман]] през 1952. (''Виж:'' {{cite journal |author=Kallmann FJ |title=Comparative twin study on the genetic aspects of male homosexuality |journal=J. Nerv. Ment. Dis. |volume=115 |issue=4 |pages=283 – 97 |date=April 1952 |pmid=14918012 |doi= |url=}}). Проучвайки само мъже близнаци, той открива 100 конкордантност за хомосексуалност сред 37 двойки едноячни близнаци, сравнено с 12%–42% конкордантност сред 26 двуячни двойки близнаци. С други думи всеки идентичен близнак на хомосексуален субект също е хомосексуален, докато това не важи за неидентичните близнаци. Това изследване е критикувано за неговите неясно описани методи за намиране на близнаци и за високото си ниво на психиатрични разстройства сред субектите (''Виж'' Rosenthal, D., „Genetic Theory and Abnormal Behavior“ 1970, New York: McGraw-Hill.)</ref> Те изследват 289 двойки идентични близнаци (едноячни или от една оплодена яйцеклетка) и 495 двойки двуячни близнаци или от две оплодени яйцеклетки и откриват ниво на конкордантност за привличане към същия пол само от 7,7% за мъжки близнаци и 5,3% за близначки, модел, който казват, че „не предполага генетично влияние, независимо от социалния контекст“ .<ref name=Bearman/>
 
Изследване от 2010 г. на всички възрастни близнаци в Швеция (повече от 7,600 близнаци)<ref name="karolinska">{{cite journal |vauthors=Långström N, Rahman Q, Carlström E, Lichtenstein P |title=Genetic and environmental effects on same-sex sexual behavior: a population study of twins in Sweden |journal=Arch Sex Behav |volume=39 |issue=1 |pages=75 – 80 |date=February 2010 |pmid=18536986 |doi=10.1007/s10508-008-9386-1}}</ref> открива, че сексуалното поведение към същия пол се обяснява чрез наследствени фактори и индивидуално специфични фактори на обкръжението (като пренатална среда, преживяване на болест и травма, както и с група на връстниците и сексуални преживявания), докато влиянията на споделените променливи като фамилна среда и социални нагласи са с по-слаб, но значим ефект. Жените показват статистически незначителни традиции към по-слабо влияние на наследствените ефекти, докато мъжете не показват влияние от споделени ефекти на средата. Използването на всички възрастни близнаци в Швеция е предназначено да отговори на критиките към доброволческите изследвания, в които потенциалната пристрастност към участието на гей близнаци може да повлияе на резултатите.