Джендър: Разлика между версии

опростяване и премахване на чуждица
(опростяване и премахване на чуждица)
[[Файл:We Can Do It! (3678696585).jpg|300px|мини|дясно|[[Роузи нитовачката|„Роузи нитовачката“]] е иконичен образ в американската поп култура. Една от класическите ѝ версии е тази от пропагандния плакат на държавната агенция Борд за военно производство от 1942 – 1943 г. Плакатът цели да мобилизира жените като работна ръка във военната промишленост на САЩ, докато мъжете са масово изпратени на фронта по време на Втората световна война. Така традиционната роля на жената като домакиня бива заместена поради новата обществена нужда с роля, която не е мислена като традиционна женска/женствена. На този символ се гледа като на изразяващ есенцията на преодоляването на джендър стереотипите (стереотипа за това с кое е подходящо да се занимава една жена и с кое не), а образът на Роузи става и символ на женската еманципация.]]
 
'''Джендър''' ({{lang|en|на=от|gender}} – „род (граматичен)“; и от лат. ''genus'' – „род“, „вид“, „тип“, семейство или група от неща) е понятие във философията, обществените науки и правото, означаващо набораповеденческите оти социалнофизиологичните конструиранихарактеристики, поведенческикоито идадено физиологичниобщество характеристики,или култура свързванисвързва с мъжествеността и женствеността – това, което се считасмята за прилягащо на жените и на мъжете в дадено общество, иликакто и атрибутите, които чрез културата се приписват на жените и мъжете. ТезиТака тези характеристики и поведения сеносят схващатзначение, катокоето основание насвързано биологичнитес полови различияпола, но социалноне илипроизтича културноот него, а е им е придадено (конструирано) от конструираниобществото.
 
С този смисъл понятието започва да се използва от американските феминистки през 70-те години на 20. век, за да се подчертае погрешността на тезата, че неравенствата на мъжете и жените са следствие на техни естествени, биологично предопределени различия в способностите им. Употребата му търси да обоснове, че тези неравенства не се дължат на пола сам по себе си, а на това какви качества и какво място определя културата на мъжете и жените в обществото. По тази причина феминистките говорят за джендър като нещо, което е културно или социално определено (конструирано), докато полът е нещо естествено, обективна даденост. В следващите десетилетия понятието джендър добива всеобщо признание и започва да се употребява на практика във всички обществени науки.