Разлика между версии на „Острица (област Русе)“

редакция без резюме
През [[1894]] г. е основано ''Народното първоначално училище – село Острица, Беленско''<ref>До 07.02.1959 г. село Острица принадлежи административно към ''Беленска околия'', Русенски окръг. [https://www.nsi.bg/nrnm/index.php?ezik=bul&f=6&name=%CE%F1%F2%F0%E8%F6%E0&code=&kind=2 Справка за промени в наименованието, вида или административно-териториалната принадлежност на населено място, Острица]</ref>, от 1926 г. – Народно ''основно'' училище „Петко Рачев Славейков“, от 1974 г. – Народно основно училище-''интернат'' „Петко Р. Славейков“ (интернат за трудновъзпитаеми деца<ref name=ЕБ/>), през периода 1992 – 2006 г. – Социално-педагогически интернат „Петко Р. Славейков“, а през 2006 г. ''вероятно'' е закрито.<ref>[http://www.archives.government.bg/guides/30_P_K.pdf Държавна агенция „Архиви“, Държавен архив Русе, Архивни справочници, Пътеводители, Пътеводител за архивните фондове (1772 – 1944). Част І, стр. 118, Народно основно училище „П. Р. Славейков“ – с. Острица, фонд 495K 1899 – 1944 г. (''Основано 1894 г.'')]</ref><ref>[http://www.archives.government.bg/197-Списък_на_фондове Държавна агенция „Архиви“, Държавен архив Русе, Архивни справочници, Списък на фондове от масив „K“, фонд 495K, Промени в наименованието на фондообразувателя]</ref>
 
Читалище „Отец Паисий“ в Острица е основано през [[1919]] г. – според изричен текст в документацията на Държавен архив – Русе<ref>Според изричен текст в „Пътеводител за архивните фондове (1772 – 1944)“ – [http://www.archives.government.bg/guides/30_P_K.pdf Държавна агенция „Архиви“, Държавен архив Русе, Архивни справочници, Пътеводители, Пътеводител за архивните фондове (1772 – 1944). Част І, стр. 128, Народно читалище „Отец Паисий“ – с. Острица, фонд 383K 1922 – 1944 г. (''Основано 1919 г.'')]</ref> или през [[1912]] г. – според Енциклопедия „България“<ref name=ЕБ/> и публичния регистър на читалищата<ref name=читалище>[https://chitalishta.com/index.php?act=community&do=detail&id=1568&reg_num=1766 Детайлна информация за читалище „Отец Паисий – 1912 г.“]</ref>. Предвид периода на войни – [[Балканска война|Балканска]], [[Междусъюзническа война|Междусъюзническа]] и [[Първа световна война|Първа световна]] – може да се предположи, че учредяването на читалището през 1912 г. остава фактически номинално – вследствие неблагоприятните последвали го обстоятелства, а читалището е започнало да действа през 1919 г. – след приключването на поредицата войни – през 1919 г.
 
През [[1948]] г. е учредено [[Трудово кооперативно земеделско стопанство]] (ТКЗС) „Гигант“ – с. Острица, Русенско. През периода 1959 – 1970 г. то е част от състава на ''Обединено трудово кооперативно земеделско стопанство „Клемент Готвалд“ – с. Острица'', през следващите години преминава през нови промени на организацията и наименованието, през периода 1990 – 1992 г. е ''ТКЗС „Острец“ – с. Острица'' и приключва – ''вероятно'', през 1995 г. като ''Земеделска кооперация (ЗК) „Острец“'', документите на/за която от периода 1992 – 1995 г. се съхраняват от Държавен архив – Русе.<ref>[http://www.archives.government.bg/197-Списък_на_фондове Държавна агенция „Архиви“, Държавен архив Русе, Списък на фондове от масив „С“, фонд 396, Трудово кооперативно земеделско стопанство (ТКЗС) „Гигант“ – с. Острица, Русенско, 1948 – 1996, Промени в наименованието на фондообразувателя]</ref>
 
Към 1984 г. в Острица се отглеждат зърнени култури (пшеница, ечемик, царевица), захарно цвекло, [[соя]]; има говедовъдство, овцевъдство, тухларски и шивашки цех<ref>ЦЕХ, цѐхът, цѐха, мн. цѐхове, цѐха (сл, ч.), м. (нем.). 2. Отделение във фабрика или завод, гдето се изработва определена продукция. Леярски цех. Ремонтен цех. Тъкачен цех. [http://ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/цех/ ''Речник на българския език'', цех]</ref>, [[фелдшер]]ски здравен пункт, [[детска градина]].<ref name=ЕБ/>
 
== Други ==
Острица е добре устроено село, електрифицирано, водоснабдено, с изградени комуникационни мрежи. Работят към 2019 г. кметство<ref>[https://www.nsi.bg/nrnm/show2.php?sid=20005180&ezik=bul Справка за събитията за кметство Острица]</ref><ref>[https://iisda.government.bg/ras/executive_power/townhall/7429 Кметство Острица, област Русе]</ref>, пощенски клон<ref>[https://www.bgpost.bg/bg/312 Български пощи, Пощенски станции, област Русе, 7161 Острица]</ref>, читалище „Отец Паисий – 1912 г.“ с библиотека<ref name=читалище/><ref>[https://chitalishta.com/index.php?act=community&do=detail1&id=54695 Информационна карта за 2016 г., читалище „Отец Паисий – 1912 г.“, село Острица, област Русе]</ref>, [[Православие|православна]] църква „Свети Иван Рилски“ (действаща само на големи религиозни празници)<ref>[http://www.hramove.bg/hramove/temple_2180.html Национален регистър на храмовете в Република България, Острица, Епархия Русенска (църквата е действаща само на големи религиозни празници)]</ref> и различни търговски обекти. Здравното обслужване и учебните заведения са в общинския център – Две могили.
 
== Забележителности ==
* ПещератаПещера [[Орлова чука]] на около километър на североизтоксевероизточно от ''село [[Пепелина]]'' и – около 7 km на север от Острица;
 
* [[Каранвърбовски манастир]] „Св. Марина“ край ''село [[Каран Върбовка]]'' – на около 7 km на юг-югоизток от Острица;
 
* [[Червен (крепост)|СредновековниятСредновековен град Червен]] до село [[Червен (Област Русе)|Червен]] – на около 10 km на север-североизток от Острица.
 
== Източници и бележки ==