Разлика между версии на „Анджело Партечипацио“

редакция без резюме
 
== Етимология на името ==
Анджело Партечипацио е наследник на богат род вероятно от [[Ераклеа]], притежаващ много земи и търговски складове.<ref>[http://www.treccani.it/enciclopedia/agnello-particiaco_(Dizionario-Biografico)/ Marco Pozza, Agnello Particiaco, in Dizionario biografico degli italiani, vol. 81, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 2014]</ref> По отношение на неговото име в най-ранните документи, в които то фигурира, се изписва по два начина - в завещанието на неговия син [[Джустиниано Партечипацио]] от 829 г. и в хрониката на историка от X век [[Йоан Дякон]], то е отбелязвано като '''Агнело''' (Agnello), а в XII век е записвано като '''Ангело'''.<ref>Documenti, 1942, II, p. 197</ref><ref>[http://www.treccani.it/enciclopedia/agnello-particiaco_(Dizionario-Biografico)/ Marco Pozza, Agnello Particiaco, in Dizionario biografico degli italiani, vol. 81, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 2014]</ref> В руския превод на „Венецианска хроника“ на Йоан Дякон то е преведено като '''Ангел'''.<ref>[http://www.vostlit.info/Texts/rus17/Ioann_Diacon/frametext1.htm Иоанн Диакон, История венетийцев, книга 1 [(31]). Перевод Суровенков Д. 2010 г.]</ref>
 
Колкото до неговата фамилия тя не е изяснена - „Particiaco“ (или „Partecipazio“, както е възприета в съвременната историография) е използвана за първи път от Йоан Дякон през X-XI век<ref>Giovanni Diacono, Cronaca veneziana, in Cronache veneziane antichissime, I, a cura di G. Monticolo, 1890, p. 132</ref>, но той визира единствено неговия потомък дожа [[Орсо II Партечипацио]] (912-932), и едва по-късно тази фамилия е приписана на цялата родова линия, един от първите известни представители на която е именно Анджело Партечипацио.