Разлика между версии на „Подвис (област Бургас)“

редакция без резюме
м (интервал след точка в текст)
Друга следа от античната епоха и в още по голяма близост до Подвис, ни отвежда в югоизточната посока, в местността Върбовец. Тук на около 700 метра от селото, вляво от шосето при обработка на земята, на повърхността са излизали керамични отломки. Предполага се, че те са фрагменти от битова и строителна керамика от античната епоха.
 
В землището на Подвис съществуват останки и на две тракийски надгробни могили-първата на 1800 метра западно от селото и вдясно от пътя за с. Есен; и втората на около 2 км от селото, на десния бряг на Стумбелската рекичка.
 
Немалко следи съществуват и като късно-антични и средновековни археологически обекти. Една от тези следи ни отвежда на северозапад от селото, в местностите Златна страна и Златен кайряк.
От всички археологически находки обаче е най-значителна крепостта Калето, по-точно Облеченото Кале. Разположено е на около 2,5 км североизточно от Подвис върху най-високия връх, с който завършват подвиските възвишения. Останките от керамика в района са от ранновизантийски (V-VI) и български произход-XII-XIV в. Това показва, че крепостта над селото е била използвана като важно военно съоръжение и от българската държава до падането ѝ под османска власт. С решение на Министерския съвет от [[1965]] г. е обявена за национален паметник на културата.
 
През Османския период селото носи името '''Гьокче Еврен'''. Големият български революционер, политик и писател [[Захари Стоянов]] (Джендо Стоянов Джедев) е бил овчар в с. Подвис от 1866 до 1870 г.
 
През 1941 г. селото се споменава в архивен документ от Бургаската областна дирекция за състоянието на службите, настроенията и пропагандата сред населението.<ref>[http://archives.bg/wars/112-a0-b0-s-В_тила# Месечно сведение от Бургаската областна дирекция за състоянието на службите, настроенията и пропагандата сред населението, стопански, просветни и др. въпроси с информация за Соболевата акция и организирането на акции против навлизането на германски войски в Бургас. Бургас, март 1941 г. ДА – Бургас, ф. 4К, оп. 1, а.е. 78, л. 2 – 5]</ref>
Анонимен потребител