Подземни води: Разлика между версии

No edit summary
Обикновено, за подземна вода се счита вода, която тече през плитки водоносни хоризонти, но в технически смисъл, тя може да съдържа [[Почва|почвена]] влага, [[вечна замръзналост]], неподвижна вода върху скална основа с много ниска проницаемост и дълбока, геотермална или петролна вода. Съществува хипотеза, че подземните води могат да играят ролята на смазка, която да влияе на движението на [[разлом]]ните линии. Подземните води не се отнасят само за [[Земя]]та. Образуването на някои форми на релефа на [[Марс]] вероятно е било повлияно от подземните води в миналото. Съществуват доказателства за наличието на течна вода под повърхността на спътника на [[Юпитер (планета)|Юпитер]] [[Европа (спътник)|Европа]].<ref>{{cite book | author=Richard Greenburg | title=The Ocean Moon: Search for an Alien Biosphere | publisher=Springer Praxis Books | year=2005}}</ref>
 
Подземните води се извличат за селскостопански, общински и и промишлени нужди чрез построяването и експлоатирането на [[Воден кладенец|кладенци]]. Науката за разпределението и движението на подземните вода се нарича [[хидрогеология]].
 
Подземната вода често е по-евтина, по-удобна и по-малко уязвима към [[Замърсяване на водите|замърсяване]] в сравнение с водите на повърхността. Следователно, тя често се използва за обществено водоснабдяване.<ref>National Geographic Almanac of Geography, 2005, ISBN 0-7922-3877-X, с. 148.</ref> Въпреки това, замърсените подземни води са по-трудно видими и по-трудни за чистене от замърсените реки и езера. Замърсяването им най-често се дължи на неправилното изхвърляне на отпадъци на повърхността, като например промишлени и битови химикали, [[Тор (биология)|торове]] и [[пестицид]]и, отходни води и утайките им.
Анонимен потребител