Разлика между версии на „Бял дъб“

м
редакция без резюме
м (Алогична замяна на шаблон, отворен за редакция, с фиксиран такъв, спуснат "отгоре", водеща до изтриване на полезна информация – списък със синоними и подвидове. Необяснимо действие (граничещо с "вандализъм"), за което не виждам аналог в нито една друга (чуждоезична) версия на Уикипедия.)
Етикет: Връщане
м
}}
| range_map = Quercus pubescens range.svg
| synonyms_ref = <ref name="PL"/>
| synonyms_ref = <ref name="PL">{{цитат уеб|уеб_адрес=http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-174591|заглавие=''Quercus pubescens'' Willd.|достъп_дата=2020-02-18|труд=''The Plant List (2013)''|език=en}}</ref>
| synonyms =
{{Collapsible list|
 
== Разпространение ==
Косматият дъб има естествено разпространение в Европа – Западна, Централна, Южна и Югоизточна, към Средиземноморието, включително големите острови (без Майорка и Кипър), до Мала Азия, Крим и Южна Русия – Кавказ (локално), достигайки Каспийско море на изток. ''Quercus pubescens'' subsp. ''crispata'' и ''Q. p.'' subsp. ''subpyrenaica'' са общоприети<ref name="PL">{{цитат уеб|уеб_адрес=http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-174591|заглавие=''Quercus pubescens'' Willd.|достъп_дата=2020-02-18|труд=''The Plant List (2013)''|език=en}}</ref><ref>{{цитат уеб|уеб_адрес=http://www.oaknames.org/search/fullname.asp?id=562|заглавие=''Quercus pubescens''|достъп_дата=2020-02-18|труд=''The Oak Names Checklist''|фамилно_име=Trehane|първо_име=P. (2007 onwards)|издател=IOS|език=en}}</ref> подвидове, установени в югоизточната (вкл. България<ref>{{цитат уеб|уеб_адрес=http://www.oaknames.org/search/fullname.asp?id=563|заглавие=''Quercus pubescens'' subsp. ''crispata''|достъп_дата=2020-02-18|труд=''The Oak Names Checklist''|фамилно_име=Trehane|първо_име=P. (2007 onwards)|издател=IOS|език=en}}</ref>) и съответно югозападната<ref>{{цитат уеб|уеб_адрес=http://www.oaknames.org/search/fullname.asp?id=565|заглавие=''Quercus pubescens'' subsp. ''subpyrenaica''|достъп_дата=2020-02-18|труд=''The Oak Names Checklist''|фамилно_име=Trehane|първо_име=P. (2007 onwards)|издател=IOS|език=en}}</ref> част на ареала на ''Quercus pubescens''. В нашата страна косматият дъб се среща във всички флористични области, заемайки възвишения в равнините и южни склонове в долния планински пояс<ref name="D">Делков, Недялко (1988), ''Дендрология'' (II издание), София: ДИ „Земиздат“, с. 151—152</ref> до 1500 м н.в.<ref name="CBVF">Асьов, Б., Петрова, А., Димитров, Д. & Василев, Р. (2012), ''Конспект на висшата флора на България'' (IV издание), София: Българска Фондация Биоразнообразие, с. 337 и 339, ISBN 978-954-9959-58-1</ref>; към вида в широк смисъл принадлежат още два таксона (като синоними) с общо средиземноморско разпространение<ref name="CBVF"/>, присъстващи в българската флора – ''Quercus brachyphylla'' Kotschy и ''Quercus virgiliana'' (Ten.) Ten., за които нашата наука използва имената ''късолистен''<ref name="D"/> и съответно ''виргилиев''<ref name="D"/> дъб.
 
== Галерия ==