Деепричастие: Разлика между версии

(При текст, поставен между кавички или скоби, то ежду кавичките/скобите и текста не се поставя разстояние.)
Етикети: Редакция чрез мобилно устройство Редакция чрез мобилно приложение
Деепричастията в книжовния език се образуват от основата на [[минало несвършено време]] (също като сегашното деятелно причастие) с помощта на наставка ''-йки''. Тъй като при глаголите от I-во и II-ро [[спрежение]], гласната на основата на минало несвършено време е променливо ''я'' и тъй като наставката за получаване на деепричастие съдържа мекост, гласната пред ''-йки'' за първите две спрежения е винаги ''е''.
 
Затова най-добре би било като изходна форма при образуването на деепричастието да се приеме формата за 3-то лице ед. ч. на минало несвършено време – като махнем окончанието ''-ше'' и прибавим наставка ''-йки'', ще получим винаги правилната форма на деепричастието, и то при глаголите от трите спрежения. Ясно е, че при това положение основната гласна (гласната пред ''-йки'') ще бъде винаги ''е'' – и под ударение, и без ударение: ''летѐше – летѐйки, но̀сеше – но̀сейки'', но само за глаголите от първите две спрежения, докато в III3 спр. ще има винаги ''-айки'' или ''-яйки'', и то без ударение: ''стрѐляше – стрѐляйки, глѐдаше – глѐдайки''.
 
[[Категория:Глагол]]
Анонимен потребител