Разлика между версии на „Реален лихвен процент“

м
интервал вместо запетая в големи числа
м (fixlink)
м (интервал вместо запетая в големи числа)
 
Изчисляването на номиналната промяна върху първоначалната стойност или „NIR“ е просто £ 200 000 + 2% = £ 204 000<br /><br />
Инфлационен ефект върху първоначалната стойност или „I“ се изчислява така – £ 200 000 + 10% = £ 220 000. Изчисляваме тази стойност, за да намерим сумата, които е необходима за закупуване на същото количество стоки и услуги в следващия времеви период, което е могло да се купи за £ 200 000 през предходния период.<br /><br />
Така '''NIR – I = £ 204,000 – £ 220,000 = – £ 16, 000'''.<br /><br />
Тази разлика е числителя в уравнението и показва, че „реалния“ дълг е отрицателен, тъй като цената му се повишава по-бавно от процента на паричното предлагане. Така на практика, кредиторът губи £ 16, 000 от цената в следващия времеви период. Това е така, защото £ 204 000 възвръщаемост не отразяват една и съща покупателна способност в текущия, спрямо £ 200 000 в предходния времеви период. Ако приемем, че годишният доход на кредитополучателя е £ 200 000 и нарастването в съответствие с инфлацията, той / тя ще получи £ 16, 000 съгласно тези изчисления. Ако доходът му нараства с 2%, то изплащането на кредита няма да стане по-лесно или по-трудно, но другите стоки и услуги ще изглеждат по-скъпи, защото нарастват с по-високия темп на инфлация.<br /><br />
<br /><br />
Тази промяна е инфлационно коригирана промяна в стойността и като се раздели на стойността на инфлационния ефект върху началната стойност и след това се умножи по 100, се получава процентното изменение на стойността на базата на инфлационната стойност.<br /><br />