Разлика между версии на „Малка поляна“

редакция без резюме
 
== География ==
Село Малка поляна се намира на около 7 km на юг от град [[Айтос]]. Разположено е в [[Айтоска котловина|Айтоската котловина]], западно от ниското разчленено възвишение ''Карабаир'', отвъд което тече [[Айтоска река|Айтоската река]]. Общински път свързва селото с град Айтос и минаващия през града първокласен [[републикански път I-6|Подбалкански път]] ([[ГКПП Гюешево]] – [[Бургас]]). [[Надморска височина|Надморската височина]] в северозападната и централната части на селото е около 90 – 100 m, а в източната и южната достига около 120 -130 m.
 
Населението на село Малка поляна<ref>[https://www.nsi.bg/nrnm/show9.php?sid=2931&ezik=bul Справка за населението на с. Малка поляна, общ. Айтос, обл. Бургас]</ref> рязко намалява от 517 души към [[1946]] г. до 331 към [[1956]] и 316 към [[1965]] г., след което сравнително бързо увеличава числеността си до 463 към [[1985]] г. – вероятно от приток на заселници от старопланински села, и отново намалява през следващите години до 387 души (по текущата демографска статистика за населението) към [[2018]] г.
 
При преброяването на населението към 1 февруари 2011 г., от обща численост 425 лица, за 9 лица е посочена принадлежност към „българска“ ''етническа група'', за 410 – към „[[Турци в България|турска]]“ и за останалите не е даден отговор.<ref>[http://pop-stat.mashke.org/bulgaria-ethnic-loc2011.htm Етнически състав на населението на България – 2011 г., Малка поляна, община Айтос]</ref>
 
== История ==
След края на [[Руско-турска война (1877 – 1878)|Руско-турската война 1877 – 1878 г.]], по [[Берлински договор|Берлинския договор]] селото остава на територията на [[Източна Румелия]]. От [[1885]] г. – след [[Съединение на Източна Румелия с Княжество България|Съединението]], то се намира в България с името ''Кючук алан''. Преименувано е на ''Малка полянка'' през [[1934]] г. и на ''Малка поляна'' през [[1966]] г.<ref>[[Николай Мичев]], [[Петър Коледаров|П. Коледаров]] – Речник на [[селище|селищата]] и селищните имена в [[България]] [[1878]] – [[1987]]; „[[Наука и изкуство]]“, София, [[1989]] г., стр. 177; ''министерска заповед 2820, обнародвана на 14 август 1934 г.''; ''указ 960, обнародван на 4 януари 1966 г.''</ref>
 
В Държавния архив – Бургас, се съхраняват документи от периода 1894 – 1944 г. на/за ''Народно първоначално училище – село Малка Поляна, Бургаско''.<ref>[http://www.archives.government.bg/69-Списък_на_фондове Държавна агенция „Архиви“, Държавен архив Бургас, Списък на фондове от масив „К“, фонд 309K, Народно първоначално училище – с. Малка Поляна, Бургаско]</ref>
 
От периода 1948 – 1995 г. в Държавния архив – Бургас, се съхраняват документи на/за ''[[Трудово кооперативно земеделско стопанство]] (ТКЗС) „Девети септември“ – село Малка поляна, Бургаско''.<ref>[http://www.archives.government.bg/69-Списък_на_фондове Държавна агенция „Архиви“, Държавен архив Бургас, Списък на фондове от масив „С“, фонд 569, Трудово кооперативно земеделско стопанство (ТКЗС) „Девети септември“ – с. Малка поляна, Бургаско, Промени в наименованието на фондообразувателя]</ref> В списъка на фондове от масив „C“ на архива са посочени – във връзка с промените в наименованието на фондообразувателя и съответните периоди, следните форми, през които стопанството преминава:
* ТКЗС „Девети септември“ – с. Малка поляна, Бургаско (1948 – 1954);
* Колективно земеделско стопанство „Малка поляна – МК“ – село Малка поляна, Бургаско (1991 – 1992) и
* Ликвидационен съвет на Колективно земеделско стопанство „Малка поляна – МК“ – с. Малка поляна, Бургаско (1992 – 1995).
 
След 1954 г. ''ТКЗС „Девети септември“ – село Малка поляна'' се влива в ТКЗС с център Айтос (от 1958 г. – Обединено трудово кооперативно земеделско стопанство „В.И. Ленин“ – Айтос), а през 1995 г. под формата на КЗС „Малка поляна – МК“ е ликвидирано.
 
== Религии ==
В Малка поляна се изповядва [[ислям]].
 
== Обществени институции ==
Село Малка поляна към 2020 г. е център на ''кметство Малка поляна''.<ref>[https://www.nsi.bg/nrnm/show2.php?sid=20004168&ezik=bul Справка за събитията за кметство Малка поляна, общ. Айтос]</ref><ref>[https://iisda.government.bg/ras/executive_power/townhall/288 Интегрирана информационна система на държавната администрация, Административен регистър, Област Бургас, Кметство Малка поляна]</ref>
 
В селото към 2020 г. има постоянно действаща [[джамия]].<ref>[http://www.hramove.bg/hramove/temple_3091.html Национален регистър на храмовете в Република България, Малка поляна, област Бургас]</ref>
 
== Личности ==
* {{флагче|България}} [[Коста Стоянов (революционер)|Коста Стоянов]] (1860 – ?), български офицер и революционер от [[Вътрешна македоно-одринска революционна организация|ВМОРО]], роден в Малка поляна.
2220

редакции