Разлика между версии на „Християнство“

Свещената книга на християните, от която се извличат моралните и философските положения на вярата, е известна като Библия. Названието си води от гръцката дума за книга в множествено число: ''τὰ βιβλία'', буквално „Книгите“.
 
Християнството почита канона на Библията (Стария и Новия завет) като вдъхновено от Бога слово. Библията е написана от хора, вдъхновени от Светия Дух, и поради това се смята за непогрешимо Божие словоБог. В протестантската мисъл се вярва, че Св. Писание съдържа цялата истина, необходима за спасение на човека (Вижте [[протестантство]] – Sola scriptura).
 
Книгите на Библията, които биват считани за вдъхновени, се различават в юдаизма, римокатолицизма, православието и протестантството. Поради тази причина различните вери определят канона по различен начин, макар да има значително припокриване. Тези разлики са отражение на редица традиции и съвети, които са били проведени по въпроса. Всяка версия на Библията включва книгите на [[Танах]], по-известен сред християните като Стария завет. Някои от книгите на [[Танах]] са разделени на няколко книги в християнския канон. Римокатолицизмът и източното православие включват към канона, като допълнение към Стария завет, и второканоничните книги от гръцкия превод на [[Танах]] – [[Септуагинта]]та. Тези допълнителни книги се считат за [[апокриф]]ни от протестантските църкви (според които те не трябва да служат за основа на вярата). Някои версии на Библията включват допълнително секция с апокрифна литература между Стария и Новия завет. Новият завет, написан оригинално на [[Койне|койне гръцки език]], съдържа 27 книги. Всички [[църкви]] са в съгласие за неговото съдържание.
 
Други традиции поддържат и други канони. Етиопската Православна Теуахедо църква поддържа два канона – тесен (който е по-обхватен от Библията) и широк, който има още повече книги. [[Църква на Исус Христос на светиите от последните дни|Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни]] (понякога позната като [[мормони|Мормонска Църква]]) поддържат в своя канон още три извънбиблейски книги, които те считат за боговдъхновено слово: [[Книга на Мормон|Книгата на Мормон]], [[Учения и завети]] и [[Скъпоценният Бисер]]. [[Гностицизъм|Гностиците]] са използвали голямо количество книги извън ортодоксалния канон една от които е най-известна като евангелието според на Тома.
 
Въпреки че християните са почти напълно съгласни за съдържанието на Библията, такъв консенсус не съществува по отношение на нейното тълкувание (иначе казано – екзагезис).
{{Основна|Нехалкедонски църкви}}
{{Вижте също|Несторианство|Монофизитство}}
Нехалкедонските църкви са наследници на древни течения<ref>На английски биват наричани със сборното понятие ''Oriental Orthodoxy'', което може да се преведе като Близкоизточно православие.</ref>, отделили се от Апостолската църквацърквата, създадена от светите апостоли Петър и Павел. Те се наричат така, защото не се подчиняват на решенията на Четвъртия вселенски събор, наречен Халкедонски, от 451 г. след Христа. Разпространени са в Близкия Изток и Северна Африка. От своя страна нехалкедонските църкви се делят на монофизитски и несториански.
 
==== Арменска апостолическа църква ====
=== Римокатолицизъм ===
{{Основна|Римокатолицизъм}}
Римокатолическата църква е онази Църква, която се отделя ([[1054]] г.) от съществуващата до разкола Апостолска църква, със средище град [[Рим]], а останалите християни приемат за свое средище [[Константинопол]]. Едно от основните несъгласия с Източноправославната църква е осмата точка от Никео-цариградския символ на вярата, в който римокатолиците добавят, че Светият дух изхожда освенпроизлиза от Бог Отец,Христос и от Господа Синнеговия Божибаща.
 
Римокатолическата църква също се възприема като „едната, света, съборна/вселенска/католическа и апостолска Църква“.
=== Източно православие ===
{{Основна|Православие|Православна църква}}
Източното православие счита себе си за автентичната Църква, която [[Иисус Христос]] е основал заедно със своите благовестници. Както е каноническият израз, тя е „едната, света, вселенеска/съборна/католическа<ref>„Католическа“ е понятието, което е с гръцки произход. На български бива превеждано като „съборна“ или „вселенска“.</ref> и апостолска Църква“. И тъй като Църквата, която се оглавява от римския епископ, също е католическа (носител е на този един от четирите белега, определени за пръв път на [[Втори Вселенски събор|Втория вселенски събор]] от 381 г. след Христа), за отлика тя се нарича Римокатолическа църква. За да бъде една църква католическа, трябва да се счита, че нейното послание е отправено към всекиго без изключение, тоест – да бъде всеобща и всеобхватна, което е и значението на гръцката дума ''καθολικός''. Каква е Църквата, чиито последователи са нейните миряни, се засвидетелства в [[Никео-цариградски символ на вярата|символа на вярата]]. За разлика от католическата църква, в православната се почитат дървени изображения, наречени икони. Двете направления се отделят след Великата схизма през 1054 година.
 
=== Протестантство ===
Анонимен потребител