Разлика между версии на „Уикипедия:Изтриване на страници и файлове“

м (Защити „Уикипедия:Изтриване на страници и файлове“: Бот: временна защита с/у вандализъм ([Редактиране=Позволено само за автоматично одобрени потребители] (изтича на 18:41, 18 март 2020 (UTC)) [Преместване=Позволено само за автоматично одобрени потребители] (изтича на 18:41, 18 март 2020 (UTC))))
Поради всички тези причини, с цел утвърждаване на енциклопедията в редица случаи се налага изтриване на страници.
 
майка ти дейба
== Видове процедури ==
[[Image:Lolcat2.jpg|right|250px|thumb|Напишах ти статия... но те я изтриха.]]
Посочените три процедури са приложими към страници (статии и списъци, категории, шаблони, потребителски страници) и файлове (картинки, звукозаписи и аудио-видео), независимо от кого и кога са създадени:
* [[#Бързо изтриване|Бързо изтриване]] – по преценка на администраторите при съответствие на определени критерии.
* [[#Изтриване на микромъничета|Изтриване на микромъничета]] – след две седмици с поставен шаблон.
* [[#Изтриване с обсъждане и гласуване|Изтриване с обсъждане и гласуване]] – след обсъждане и гласуване на определена за тази цел страница.
 
В някои случаи е възможно [[#Възстановяване на изтрити страници|възстановяване на изтрити страници и файлове]].
 
=== Бързо изтриване ===
{{съкр|У:БИСФ}}
Бързото изтриване е опростена и ускорена процедура, по която страници и файлове могат бъдат изтрити от администраторите без предварително обсъждане и гласуване. Бързо изтриване се допуска само ако страниците или файловете отговарят на поне един от изчерпателно изброените критерии.
 
==== Критерии ====
 
# страница, създадена по техническа грешка или като упражнение в редактиране извън [[Уикипедия:Пясъчник|пясъчника]], особено в [[Уикипедия:Именно пространство|основното именно пространство]];
# статии, за които няма посочени [[Уикипедия:Благонадеждни източници|независими източници]], доказващи [[Уикипедия:Значимост|значимостта на техния обект]], когато тези статии могат да бъдат разглеждани като [[реклама]] или опит за създаване посредством Уикипедия на несъществуваща до този момент [[публичност]] за обекта на статията;
# [[Уикипедия:Дискусионна страница|дискусионни]] и други страници, включително [[Уикипедия:Потребителска страница|потребителски]], със съдържание, неотговарящо на техния замисъл;
# страница или файл, които вече са ненужни;
# съдържание, неотговарящо на предмета на статията;
# [[Уикипедия:Вандализъм|вандализъм]];
# страница, създадена в нарушение на [[Уикипедия:Авторско право|авторски права]];
# страница, създадена от потребител с [[Уикипедия:Отнемане на правата за редактиране|отнети права за редактиране]];
# текст на чужд език или необработен [[машинен превод]];
# текст на [[шльокавица]];
# страница, която се изтрива временно с цел поддръжка (напр. [[Уикипедия:Преместване и пренасочване|преместване]]);
# файл с неясни авторски права (отбелязан като такъв от повече от 7 дни);
# файл, неотговарящ на политиката на Уикипедия за приемане на файлове;
# повторно създадена страница или повторно качен файл, чието изтриване вече е било обсъдено и прието от общността по [[У:ИОГ|процедурата с обсъждане и гласуване]];
# статии в [[Уикипедия:Инкубатор|инкубатора]], подлежащи на изтриване съгласно неговия [[Уикипедия:Инкубатор/Регламент|регламент]];
# освен в гореизброените случаи, администраторите имат право да изтриват страници, за които преценят, че очевидно противоречат на някои от установените правила, но само при условие, че изтриването е било поискано или подкрепено от друг редактор с [[Уикипедия:Правила за гласуване|право на глас]]; ако редактор с право на глас, който не е неин създател, оспори изтриването ѝ, администраторите са длъжни незабавно да възстановят изтрита по тази точка страница.
 
Тези критерии могат да се променят и допълват при взето решение на общността.<ref name="deletereason"></ref> Ако страницата се предлага за изтриване по други критерии, следва да се използва процедурата с обсъждане и гласуване (вж. по-долу). Единствено изключение представляват [[Уикипедия:Микромъниче|микромъничетата]], които може да бъдат изтрити от администраторите две седмици след обозначаването им с шаблон {{ш2|микромъниче}} ако дотогава статията все още не е била разширена, като по възможност преместват съдържанието в [[Уикиречник]].
 
==== Процедура ====
 
Отбелязване на страница за бързо изтриване може да направи всеки потребител, който попадне на страница, отговаряща на горните критерии, като добави в началото на страницата следния код:
:<code><nowiki>{{</nowiki>[[Шаблон:Бързо изтриване|бързо изтриване]]|''Обяснение защо страницата е за бързо триене''}}</code><ref name="commons"></ref>
 
Този шаблон добавя страницата в [[:Категория:Страници за бързо изтриване]], която администраторите следят. Въпреки, че не е задължително, добра практика е заедно с добавянето на шаблона също да бъдат уведомени редакторите със съществени приноси за страницата. Изключение са случаите на явен вандализъм, експерименти извън пясъчника и други от подобен характер. Уведомяването може да стане чрез следното съобщение на беседата на съответните заинтересовани редактори:
:<code><nowiki>{{</nowiki>замест:[[Шаблон:Уведомление-изтриване|узи]]|''Име на страницата''|бързо}} <nowiki>~~</nowiki>~~</code>
 
Преди да извършат самото изтриване, администраторите следва да проверят историята на страницата, както и връзките към нея чрез инструмента [[Специални:Какво сочи насам]] (удобна връзка за всяка конкретна страница има в менюто с инструменти вляво). Възможно е например да има проблем само в последните версии, в който случай се [[Уикипедия:Възвръщане|възвръща]] последната добра версия. Ако страницата все пак бъде изтрита, желателно е връзките към нея да бъдат подходящо актуализирани или също изтрити.
 
==== Оспорване ====
 
Всеки потребител, според когото предложена статия не отговаря на критериите за бързо триене или който има намерение бързо да приведе статията в подходящо за Уикипедия състояние, може да добави шаблона {{ш2|почакай}}, като изложи аргументите си в самия шаблон (например {{ш2|почакай|ще приведа статията в съответствие с изискванията}}) или на съответната беседа. Поставянето на шаблона само по себе си няма стойност без адекватна и добре обоснована аргументация. Възможностите оттук насетне са различни според ситуацията, например:
* да започне обсъждане с редактора, поставил шаблона за бързо изтриване, с цел уточняване на причината за различията в преценката;
* страницата да бъде предложена за бавно изтриване с обсъждане и гласуване;
* да бъдат поставени по-подходящи шаблони, например шаблон {{ш2|обработка}};
* редактор да подобри съдържанието на статията, за да отговаря тя на изискванията.
 
=== Изтриване с обсъждане и гласуване ===
{{съкр|У:ИОГ}}
Обсъжданията за изтриване на страници се провеждат на [[Уикипедия:Страници за изтриване]] или на подстраници към нея.
 
'''Подаване на заявка'''. Потребителят, подаващ заявка за гласуване за изтриване на дадена страница, добавя шаблон {{ш2|изтриване}} в началото на въпросната страница, както и нов раздел в [[Уикипедия:Страници за изтриване]], с препратка към предложената страница и с ясно посочени критерии, по които потребителят смята, че страницата трябва да бъде изтрита.
 
'''Недопустимост'''. Не могат да се предлагат за изтриване генерираните с бот статии за съществуващи български градове и села, за държави, както и статии за дати, години и векове.
 
'''Критерии за изтриване'''. При обикновената процедура, освен критериите, изброени в раздела за бързо триене, могат да се посочат други критерии, а именно:
* недостатъчна или неясна енциклопедична значимост на предмета на статията;
* съдържанието е предимно [[Уикипедия:Без оригинални изследвания|оригинално изследване]];
* друга ясно посочена и аргументирана причина за изтриване.
: ''Забележки'':
::* Липсата на [[Уикипедия:Неутрална гледна точка|неутралност]] сама по себе си не е достатъчен критерий за изтриване – такива страници се неутрализират или им се поставят предупредителни шаблони, твърденията без [[Уикипедия:Цитиране на източници|посочен източник]] се премахват, подобряването на текста се обсъжда на прикачената дискусионна страница, но при наличие на енциклопедична значимост на предмета на статията, тя не се изтрива.
::* Неенциклопедичното оформление на страницата също не е основателна причина за изтриване. По-адекватно е да се поставят подходящи [[:Категория:Шаблони за поддръжка|шаблони за поддръжка]] или страницата да се добави към списъка [[Уикипедия:Страници за спасяване|статии за спасяване]].
 
'''Обсъждане и гласуване'''. Всеки потребител може да участва в обсъждането и да посочва свои причини, поради които смята, че страницата трябва да бъде изтрита или запазена, но могат да гласуват само потребители с право на глас според критериите, изброени в [[Уикипедия:Правила за гласуване]]. Срокът на гласуването и мнозинството са определени също в [[Уикипедия:Правила за гласуване]].<ref>Конкретното мнозинство, с което се вземат решения за изтриване, никога не е било [[У:РП|определяно еднозначно]]. В различни гласувания са прилагани мнозинства „А“ и „Б“, според преценката на приключващия гласуването. Съществува също мнение, че обсъжданията не трябва да включват гласуване, а приключването да се прави единствено на база представени аргументи, каквато е практиката например в английската и руската Уикипедии и Общомедия. Използване на технически хватки, например гласуване в последния момент, така че да бъде постигнато определено мнозинство, са особено нежелателни, тъй като създават чувство за несправедливост сред редакторите. Още по-вредно е, че по този начин се налагат порочни практики. Затова, принципният съвет към приключващите е да бъдат максимално обективни и да търсят преди всичко консенсус и спазване на принципите на Уикипедия.</ref> Обявяването на гласуването (начален момент на срока) става чрез поставяне на шаблон {{ш2|изтриване}} в началото на предлаганата за изтриване страница. (Съобщаване на [[Уикипедия:Гласуване]] и на [[Уикипедия:Разговори]] '''не се''' изисква). Срокът за гласуване се взема предвид само при броене на гласове, но до приключване и архивиране на обсъждането дискусията може да продължи.<ref>Това също означава, че приключващият обсъждането администратор може да вземе предвид разумни аргументи, изказани и след изтичане на срока за гласуване, ако те могат да помогнат за вземане на по-точно съответстващо на целите и принципите на Уикипедия решение. Тези аргументи обаче трябва да бъдат солидни и неоспорими, особено ако взетото на тяхна база решение би било в конфликт с мнозинството от подадените в срок гласове. При случаи на съмнение, препоръчително е решението да следва достигнатото мнозинство.</ref>
 
Предложителят и авторите на статията могат да гласуват, ако отговарят на критериите за потребители с право на глас според правилата за гласуване. Всеки потребител (т.е. не само [[Уикипедия:Администратори|администратор]]) има право да закрие приключило гласуване, но само администраторите могат технически да извършат изтриването, в случай че с такова решение приключи процедурата.
 
След изтичане на срока за гласуване:<ref>Ако не е налице ясен консенсус и все още се води ''продуктивна'' дискусия (това изключва безплодни спорове, препирни и т.н.), желателно, но не задължително, е тя да се остави да продължи.</ref>
* при взето решение, администраторите изтриват страницата (ако е необходимо, се подава заявка до тях на [[Уикипедия:Заявки към администраторите]]);
* обсъждането се архивира.
 
'''Оттегляне на предложението за изтриване'''. Предложителят на процедурата може да си оттегли предложението по всяко време преди изтичане на крайния срок за гласуване, но само ако вече няма подадени гласове „за“. В този случай процедурата се прекратява, страницата не се изтрива, а обсъждането се архивира. Ако обаче по предложението вече има подадени и неоттеглени гласове „за“, предложителят може само да гласува „против“ собственото си предложение, без с това да закрива гласуването.
 
== Възстановяване на изтрити страници ==
Анонимен потребител