Разлика между версии на „Ябълчево“

редакция без резюме
м
Югозападно покрай Ябълчево минава третокласният [[републикански път III-208]] (Айтос – [[Дългопол]] – [[Провадия]]), а югоизточно – свързващият се с него третокласен [[републикански път III-2085]], който на изток води през селата Руен, [[Преображенци]], [[Просеник (област Бургас)|Просеник]] и [[Горица (област Бургас)|Горица]] към връзка северно от село [[Гюльовца]] с третокласния [[републикански път III-906]].
 
Населението на село Ябълчево<ref>[https://www.nsi.bg/nrnm/show9.php?sid=5280&ezik=bul Справка за населението на с. Ябълчево, общ. Руен, обл. Бургас]</ref>, наброявало 1056 души към [[1934]] г., след периоди на намаляване и нарастване на числеността наброява към [[2018]] г. наброява 1188 души (по текущата демографска статистика за населението).
 
При преброяването на населението към 1 февруари 2011 г., от обща численост 1198 лица, за 85 лица е посочена принадлежност към „българска“ ''етническа група'', за 768 – към „[[Турци в България|турска]]“, за 43 – към [[цигани|ромска]] и за останалите не е даден отговор.<ref>[http://pop-stat.mashke.org/bulgaria-ethnic-loc2011.htm Етнически състав на населението на България – 2011 г., Ябълчево, община Руен]</ref>
След края на [[Руско-турска война (1877 – 1878)|Руско-турската война 1877 – 1878 г.]], по [[Берлински договор|Берлинския договор]] селото остава на територията на [[Източна Румелия]]. От [[1885]] г. – след [[Съединение на Източна Румелия с Княжество България|Съединението]], то се намира в България с името ''Алма дере''. Преименувано е на ''Я&#768;бълчево'' през [[1934]] г.<ref>[[Николай Мичев]], [[Петър Коледаров|П. Коледаров]] – Речник на [[селище|селищата]] и селищните имена в [[България]] [[1878]] – [[1987]]; „[[Наука и изкуство]]“, София, [[1989]] г., стр. 298; ''министерска заповед 2820, обнародвана на 14 август 1934 г.''</ref><ref name=ГЕБ/><ref>[https://www.nsi.bg/nrnm/show2.php?sid=54700&ezik=bul&e=95901 Справка за с. Ябълчево, общ. Руен, обл. Бургас към 14.08.1934 г.; Събитие: промяна на наименование]</ref>
 
Училището в с.село Ябълчево отваряе отворено за първи вратипът през учебната 1903/1904  г., когато се е помещавало в частенчастна домкъща. ПървиятПърви българин-учител в селото е бил Вълчо Кирилов, наа заплащането му е било осигурявано издръжкаот родителите на децата. ПрезОт учебната 1907/1908  г. училището се местипомещава в сегашнатаспециално сизакупена самостоятелнакъща. От [[1947]] г. то носи името „[[Д-р Петър сградаБерон]]“.<ref>[http://nuyabalchevo.com Уебсайт на НУ  „Д-р Петър Берон“, с.  Ябълчево]</ref>
 
През 1928 г. в Ябълчево е основано [[читалище]] „Пробуда“.
 
В Държавния архив – Бургас се съхраняват документи на/за ''[[Трудово кооперативно земеделско стопанство]] (ТКЗС) „[[Вълко Червенков]]“ – с. Ябълчево, Бургаско'' от периода 1945 – 1995 г.<ref>[http://www.archives.government.bg/69-Списък_на_фондове Държавна агенция „Архиви“, Държавен архив Бургас, Списък на фондове от масив „С“, фонд 465, Трудово кооперативно земеделско стопанство (ТКЗС) „Вълко Червенков“ – с. Ябълчево, Бургаско (1945 – 1956)]</ref> и на/за ''Обединено ТКЗС „[[Иван Мичурин|Мичурин]]“ – с. Ябълчево, Бургаско'' от периода 1956 – 1958 г.<ref>[http://www.archives.government.bg/69-Списък_на_фондове Държавна агенция „Архиви“, Държавен архив Бургас, Списък на фондове от масив „С“, фонд 466, Обединено трудово кооперативно земеделско стопанство „Мичурин“ – с. Ябълчево, Бургаско, Промени в наименованието на фондообразувателя]</ref> След редица промени на организацията и наименованието през годините, стопанството е ликвидирано като ''Земеделска кооперация (ЗК) – с. Ябълчево, Бургаско'' през 1995 г.
 
В района на Ябълчево има [[траки]]йска [[могила|надгробна могила]] и три селищни могили (днес едната е на дъното на микроязовир). Близо до селото е открита керамика – [[питос]]и и други; вероятно е имало пътна станция. На 2,5 km северозападно се намират останките от [[Античност|късноантична]] и [[Средновековие|средновековна]] крепост. В османотурски регистри от [[16 век]], от [[1676]] и [[1731]] г. има сведения за селото под имената ''Алма дереси'' и ''Алма дере''.<ref name=ГЕБ/>
== Религии ==
90 % от населението на селото са от турски произход.
 
== Религии ==
== Обществени институции ==
Село Ябълчево към 2020 г. е център на ''кметство Ябълчево''.<ref>[https://www.nsi.bg/nrnm/show2.php?sid=20000173&ezik=bul Справка за събитията за кметство Ябълчево, общ. Руен]</ref><ref>[https://iisda.government.bg/ras/executive_power/townhall/488 Интегрирана информационна система на държавната администрация, Административен регистър, област Бургас, кметство Ябълчево]</ref>
* Кметство
 
* Начално училище „Д-р Петър Берон“
В село Ябълчево към 2020 г. има:
* Целодневна детска градина (около 20 деца по данни от 2010 г.)
* действащо общинско начално училище „Д-р Петър Берон“;<ref>[https://reg.mon.bg/Schools/schinfo?50108 Министерство на образованието и науката – Регистър на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, Начално училище „Д-р Петър Берон“, село Ябълчево, община Руен, област Бургас]</ref>
* действащо читалище „Пробуда 1928 г.“;<ref>[https://chitalishta.com/index.php?act=community&do=detail&id=490&reg_num=534 Детайлна информация за читалище „Пробуда 1928 г.“, село Ябълчево, община Руен, област Бургас]</ref><ref>[https://chitalishta.com/index.php?act=community&do=detail1&id=54216 Информационна карта за 2016 г., читалище „Пробуда 1928 г.“, село Ябълчево, община Руен, област Бургас]</ref>
* действаща целодневна детска градина;<ref>[https://ruoburgas.org/ruen_dg.html Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието, гр. Бургас; Руен – градини, Ябълчево]</ref>
* постоянно действаща [[джамия]];<ref>[http://www.hramove.bg/hramove/temple_3747.html Национален регистър на храмовете в Република България, Ябълчево]</ref>
* [[пощенска станция]].<ref>[https://www.bgpost.bg/bg/312 Български пощи, Пощенски станции, област Бургас, 8542 Ябълчево]</ref>
 
== Други ==
Основният поминък на населението е селското стопанство. Планинският терен обуславя развитието на тютюнопроизводство, овощарство, лозарство и животновъдство.
 
От години на 6 май край селото се организират [[конни надбягвания]] по случай празника [[Гергьовден]] ([[ХедерлезХъдърлез]]) с около 40 конеконя, от Областобласт Варна и Бургас. Организатори на мероприятието са кметството на Ябълчево и Общинскиятобщинският съвет на Общинаобщина Руен, както и спонсори от общината.<ref>[http://obuch.info/programa-regionalno-razvitie-2007-2013-proekt-razvitie-na-rgio-v2.html?page=4 Културни мероприятия по проект BG161PO001/3.2-02/2011/009 „Развитие на регионален туристически продукт и маркетинг на район Поморийски залив и Източна Стара планина“], Програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013</ref>
 
<gallery caption="" class="center">
Файл:Yabalchevo mosque.jpg | Джамията
</gallery>
 
== Други ==
Основният поминък на населението е селското стопанство. Планинският терен обуславя развитието на тютюнопроизводство, овощарство, лозарство и животновъдство.
 
От години на 6 май край селото се организират [[конни надбягвания]] по случай празника [[Гергьовден]] ([[Хедерлез]]) с около 40 коне, от Област Варна и Бургас. Организатори на мероприятието са кметството на Ябълчево и Общинският съвет на Община Руен, както и спонсори от общината.<ref>[http://obuch.info/programa-regionalno-razvitie-2007-2013-proekt-razvitie-na-rgio-v2.html?page=4 Културни мероприятия по проект BG161PO001/3.2-02/2011/009 „Развитие на регионален туристически продукт и маркетинг на район Поморийски залив и Източна Стара планина“], Програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013</ref>
 
== Източници ==
2278

редакции