Алберт фон Турн и Таксис (1867–1952) — Други езици