Анна София фон Саксония-Гота-Алтенбург — Други езици